Účinnosť probiotík v prevencii akútnej hnačky: meta-analýza zaslepených, randomizovaných a placebom kontrolovaných štúdii (1760)

Bola urobená meta-analýza 34 zaslepených, randomizovaných a placebom kontrolovaných štúdii. Probiotiká signifikantne znižovali výskyt antibiotikami spôsobenej hnačky o 52 % (95 % CI 35 - 65 %), redukoval riziko hnačky cestovateľov o 8 % (-6 do 21 %), a výskyt akútnej hnačky rôznej príčiny o 34 % (8 - 5 3 %). Probiotiká redukovali riziko hnačky u detí o 57 % (35-71 %), a o 26 % (7 - 49 %) u dospelých. Probiotický efekt sa významne nelíšil pri použití bakteriálnych kmeňov Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, a iných kmeňov použitých samostatne, alebo v kombinácii viacerých kmeňov súčasne.
Autor: Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U, Malik P, Deb S, Black RE. (USA)
Publikované v: Lancet Infect Dis. 2006 Jun;6(6):374-82

zoznam článkov