Alergická reakcia (akútna), Anafylaxia, Anafylaktický šok