Počet liekov na D je 183 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Dironorm tablety; tbl 90x10 mg/5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09BB03=Lizinopril a amlodipin (GP NIE) 90,00   náhrada  15,21  9,81 
  DIROTON 10 mg; tbl 28x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C09AA03=Lizinopril (GP ANO) 28,00   náhrada  2,57  1,31 
  DIROTON 20 mg; tbl 28x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C09AA03=Lizinopril (GP ANO) 56,00   náhrada  4,27  1,75 
  DIROTON 5 mg; tbl 28x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C09AA03=Lizinopril (GP ANO) 14,00   náhrada  1,75  1,12 
  Diroton plus H 10 mg/12,5 mg tablety; tbl 30(3x10)x10 mg/12,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C09BA03=Lizinopril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  4,29  1,32 
  Diroton plus H 20 mg /12,5 mg tablety; tbl 30(3x10)x20 mg/12,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C09BA03=Lizinopril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  5,56  1,24 
  DISULONE 100 au protoxalate de fer; tbl 100; na recept; DER, INF,TRN; ATC=J04BA02=Dapson (GP ANO) 200,00   náhrada  11,49  0,00 
  DITHIADEN; tbl 20x2 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=R06AX=Ostatne antihistaminika na systemove pouzitie (GP NIE) 10,00   náhrada  3,30  2,24 
  DITHIADEN INJ; sol inj 10x2 ml/1 mg (amp. skl.); na recept; ATC=R06AX=Ostatne antihistaminika na systemove pouzitie (GP NIE) 2,50   náhrada  7,91  0,00 
  Docetaxel Accord 20 mg/1 ml infúzny koncentrát; con inf 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 20,00   náhrada  11,16  0,00 
  Docetaxel Accord 80 mg/4 ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 80,00   náhrada  44,57  0,00 
  Docetaxel Ebewe 10 mg/ ml infúzny koncentrát; con inf 1x2 ml/20 mg (liek.inj.skl); na recept; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 20,00   náhrada  26,35  15,19 
  Docetaxel Ebewe 10 mg/ ml infúzny koncentrát; con inf 1x8 ml/80 mg (liek.inj.skl); na recept; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 80,00   náhrada  95,91  51,27 
  DOCETAXEL KABI 20 mg/1 ml infúzny koncentrát; con inf 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 20,00   náhrada  15,00  3,84 
  DOCETAXEL KABI 80 mg/4 ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 80,00   náhrada  55,85  11,21 
  DOLSIN; sol inj 10x1 ml (amp.skl.); na recept; ATC=N02AB02=Petidin (GP NIE) 1,25   náhrada  3,61  1,32 
  DOLSIN; sol inj 10x2 ml (amp.skl.); na recept; ATC=N02AB02=Petidin (GP NIE) 2,50   náhrada  4,58  0,00 
  Donepezil Accord 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 37,33   náhrada  11,45  2,34 
  Donepezil Accord 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 130,67   náhrada  40,10  8,22 
  Donepezil Accord 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 18,67   náhrada  4,55  0,00 
  Donepezil Mylan 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 37,33   náhrada  12,58  3,47 
  Donepezil Mylan 5 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 18,67   náhrada  5,22  0,67 
  Donesyn 10 mg; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 37,33   náhrada  12,10  2,99 
  Donesyn 10 mg; tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 130,67   náhrada  40,10  8,22 
  Donesyn 5 mg; tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 18,67   náhrada  12,30  7,75 
  Donesyn 5 mg; tbl flm 98x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 65,33   náhrada  16,72  0,78 
  Dopegyt; tbl 50x250 mg; na recept; ATC=C02AB01=L- metyldopa (GP ANO) 12,50   náhrada  6,63  0,79 
  Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obalené tablety; tbl flm 20x37,5 mg/325 mg (blis.PVC/PVDC/Al-neprie; na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 10,00   náhrada  2,80  1,08 
  Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x37,5 mg/325 mg (blis.PVC/PVDC/Al-neprie; na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  7,20  2,04 
  Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x37,5 mg/325 mg (blis.PVC/PVDC/Al-neprie; na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 45,00   náhrada  9,98  2,24 
  Doreta 75 mg/650 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x75 mg/650 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  5,99  0,83 
  Doreta 75 mg/650 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x75 mg/650mg (blis.PVC/PVDC/papier/Al); na recept; ATC=N02AX52=Tramadol, kombinacie (GP NIE) 60,00   náhrada  10,78  0,46 
  Dorsiflex 200 mg ; tbl 30x200 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=N05BX01=Mefenoxalon (GP ANO) 5,00   náhrada  4,37  2,79 
  Dorzolamid Olikla 20 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 1x5 ml (fľ.PE s kvapkadlom); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EC03=Dorsolamid (GP NIE) 16,67   náhrada  4,68  1,63 
  Dorzolamid/timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 1x5 ml (fľ.PE s kvapkadlom); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  4,16  0,01 
  Dorzolamid/timolol Olikla 20 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 3x5 ml (fľ.PE s kvapkadlom); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 75,00   náhrada  13,87  1,42 
  DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkách; sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.); na recept; ATC=V08CA02= () 0,33   náhrada  30,59  14,87 
  DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkách; sol inj 1x15 ml (liek.inj.skl.); na recept; ATC=V08CA02= () 0,50   náhrada  40,35  16,75 
  DOTAREM 0,5 mmol/ml injekčný roztok v injekčných liekovkách; sol inj 1x20 ml (liek.inj.skl.); na recept; ATC=V08CA02= () 0,67   náhrada  49,02  17,54 
  Dovato 50 mg/300 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg/300 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm., ZP ATC=J05AR25= () 30,00   náhrada  643,14  0,00 
  Doxorubicin "Ebewe" 2 mg/ml; sol ijf 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  13,26  0,01 
  Doxorubicin "Ebewe" 2 mg/ml; sol ijf 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  2,65  0,00 
  Doxorubicin medac 2 mg/ml infúzny roztok; sol inf 1x25 ml/50 mg (liek.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  31,15  17,90 
  Doxorubicin medac 2 mg/ml infúzny roztok; sol inf 1x5 ml/10 mg (liek.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  6,23  3,58 
  Doxyhexal 200 Tabs; tbl 10x200 mg (blis.PP/Al); na recept; ATC=J01AA02=Doxycyklin (GP ANO) 20,00   náhrada  3,12  1,02 
  Doxyhexal 200 Tabs; tbl 20x200 mg (blis.PP/Al); na recept; ATC=J01AA02=Doxycyklin (GP ANO) 40,00   náhrada  5,89  1,69 
  Doxyhexal Tabs; tbl 20x100 mg (blis.PP/Al); na recept; ATC=J01AA02=Doxycyklin (GP ANO) 20,00   náhrada  2,80  0,70 
  Dozotens 20 mg/ml; int opo 1x5 ml/100 mg (liek.PE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EC03=Dorsolamid (GP NIE) 16,67   náhrada  7,27  4,22 
  Duac Gel; gel der 1x15 g (tuba Al); na recept; DER; ATC=D10AF51=Klindamycin, kombinacie (GP NIE) 15,00   náhrada  11,19  8,88 
  Duac Gel; gel der 1x30 g (tuba Al); na recept; DER; ATC=D10AF51=Klindamycin, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  17,51  12,89 
  Duaklir Genuair 340 mikrogramov/12 mikrogramov inhalačný prášok; plv inh 1x60 dávok (inh.plast/nehrdz.oceľ); na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03AL05= () 30,00   náhrada  47,05  0,00 
  Dulasolan 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 30x60 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  7,11  0,00 
  Duloxetin Mylan 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x60 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al); na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  6,64  0,00 
  Duloxetin Sandoz 30 mg; cps end 30x30 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 15,00   náhrada  6,35  2,79 
  Duloxetin Sandoz 60 mg; cps end 30x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  7,11  0,00 
  Duloxetin Stada 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x60 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al); na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  6,64  0,00 
  Duloxetin Stada 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 98x60 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al); na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 98,00   náhrada  23,23  0,00 
  Duloxetine Zentiva 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 7x30 mg (blis. PCTFE/PVC/Al); na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 3,50   náhrada  2,93  2,10 
  Duloxetine Zentiva 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x60 mg (blis. PCTFE/PVC/Al); na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  7,62  0,98 
  Dulsevia 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x30 mg (blis.OPA/Al/[HDPE/PE+DES z CaO/H; na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 14,00   náhrada  7,11  3,79 
  Dulsevia 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 30x60 mg (blis.OPA/Al/[HDPE/PE+DES z CaO/H; na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  8,88  1,77 
  Dulsevia 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 90x60 mg (blis.OPA/Al/[HDPE/PE+DES z CaO/H; na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 90,00   náhrada  21,33  0,00 
  Dulxetenon 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x30 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 14,00   náhrada  5,33  2,01 
  Dulxetenon 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x60 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  5,96  0,00 
  Duodart 0,5 mg/0,4 mg tvrdé kapsuly; cps dur 90x0,5 mg/0,4 mg (fľ.HDPE); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CA52=Tamsulosin a dutasterid (GP NIE) 90,00   náhrada  76,89  38,82 
  Duodopa intestinálny gél; gel ist 7x100 ml (vak PVC); na recept; NEU; ind.obm., ZP ATC=N04BA02=Levodopa a inhibitory dekarboxylazy (GP NIE) 7,00   náhrada  714,78  0,00 
  DuoTrav 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 1x2,5 ml (40 µg/ml+5 mg/ml) (fľ.PP); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  13,79  8,26 
  DuoTrav 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia; int opo 3x2,5 ml (40 µg/ml+5 mg/ml) (fľ.PP); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 75,00   náhrada  41,74  25,16 
  Duoxona 10 mg/5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x10 mg/5 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA55=Oxykodon, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  25,97  2,60 
  Duoxona 20 mg/10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x20 mg/10 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA55=Oxykodon, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  46,76  4,67 
  Duoxona 40 mg/20 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x40 mg/20 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA55=Oxykodon, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  86,73  8,67 
  Duoxona 5 mg/2,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x5 mg/2,5 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA55=Oxykodon, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  21,38  6,23 
  DUPHALAC; sir 1x500 ml (fľ.HDPE); na recept; AGG, GER, GIT, HEP, INT, KLF, ONK, PED, PLM; ATC=A06AD11=Laktuloza (GP ANO) 49,78   náhrada  5,60  0,77 
  duphaston ; tbl flm 20x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; END, GYN, ENP; ATC=G03DB01=Dydrogesteron (GP NIE) 20,00   náhrada  5,36  1,22 
  duspatalin 200; cps plg 30x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A03AA04=Mebeverin (GP ANO) 20,00   náhrada  5,54  1,94 
  Dutalan 0,5 mg mäkké kapsuly; cps mol 90x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CB02=Dutasterid (GP ANO) 90,00   náhrada  40,52  7,31 
  DUTAMED 0,5 mg; cps mol 90x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CB02=Dutasterid (GP ANO) 90,00   náhrada  38,40  5,19 
  Dutamon; cps mol 90x0,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CB02=Dutasterid (GP ANO) 90,00   náhrada  36,45  3,24 
  Dutasteride/Tamsulosin Glenmark 0,5 mg/0,4 mg; cps dur 90x0,5 mg/0,4 mg (fľ.HDPE); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CA52=Tamsulosin a dutasterid (GP NIE) 90,00   náhrada  38,04  0,00 
  Dutasteride/Tamsulosin Krka 0,5 mg/0,4 mg tvrdé kapsuly; cps dur 90x0,5 mg/0,4 mg (fľ.HDPE); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CA52=Tamsulosin a dutasterid (GP NIE) 90,00   náhrada  38,04  0,00 
  Dutrys 0,5 mg; cps mol 90x0,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CB02=Dutasterid (GP ANO) 90,00   náhrada  36,45  3,24 
  Dymista nosová aerodisperzia; aer nau 1x23 g (fľ.skl.hnedá s pumpou a aplik.); na recept; ALG, ORL, TRN; ATC=R01AD58= () 30,00   náhrada  20,49  9,00 
  Dysport 500 U; plv ino 1x500 U (liek.inj.skl.); na recept; NEU, OPH; ind.obm. ATC=M03AX01=Botulotoxin (GP NIE) 5,00   náhrada  224,61  26,95 
Strana č.
< späť  tam >