Počet liekov na N je 124 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  NovoEight 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1000 IU+4 ml solv.+1 adaptér inj.liek. (; ; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 2,00   náhrada  610,24  27,66 
  NovoEight 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x250 IU+4 ml solv.+1 adaptér inj.liek. (l; ; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 0,50   náhrada  156,59  10,94 
  NovoEight 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x500 IU+4 ml solv.+1 adaptér inj.liek. (l; ; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 1,00   náhrada  308,68  17,39 
  Novofem; tbl flm 1x28; na recept; END, GYN; ATC=G03FB05= () 28,00   náhrada  6,66  1,98 
  NovoMix 30 FlexPen; sus inj 10x3 ml/300 U (náplň skl. v napl.viacd.jed; na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AD05=Inzulin aspart (GP NIE) 75,00   náhrada  80,89  4,01 
  NOVONORM 2 mg; tbl 90x2 mg (blis.Alu/Alu); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BX02=Repaglinid (GP ANO) 30,00   náhrada  11,59  1,60 
  NovoRapid FlexPen 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 10x3 ml/300 U (skl.náplň v predpl.pere); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB05=Inzulin aspart (GP NIE) 75,00   náhrada  73,24  12,79 
  NovoRapid Penfill 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni; sol inj 10x3 ml/300 U (skl.náplň); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB05=Inzulin aspart (GP NIE) 75,00   náhrada  71,09  10,64 
  NovoRapid PumpCart 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni; sol inj 5x1,6 ml/160 U (skl.náplň); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB05=Inzulin aspart (GP NIE) 20,00   náhrada  20,03  2,99 
  NovoSeven 1 mg (50KIU) prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1 mg+solv. (liek.inj.skl.+adaptér); na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD08=Eptakog alfa aktivovany (GP NIE) 20,00   náhrada  575,47  0,00 
  NovoSeven 2 mg (100 KIU) prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x2 mg+solv. (liek.inj.skl.+adaptér); na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD08=Eptakog alfa aktivovany (GP NIE) 40,00   náhrada  1 142,50  0,00 
  Noxafil 100 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 24(2x12)x100 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm. ATC=J02AC04=Posakonazol (GP ANO) 8,00   náhrada  692,87  292,76 
  Noxafil 40 mg/ml perorálna suspenzia; sus por 1x105 ml (fľ.jant.skl.); na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm. ATC=J02AC04=Posakonazol (GP ANO) 5,25   náhrada  583,09  229,68 
  Nplate 250 mikrogramov prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x(250 µg + 0,72 ml solv.) (liek.inj.skl.+; na recept; HEM; ind.obm., ZP ATC=B02BX04=Romiplostim (GP NIE) 8,33   náhrada  568,99  0,00 
  Nplate 500 mikrogramov prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x(500 µg + 1,2 ml solv.) (liek.inj.skl.+n; na recept; HEM; ind.obm., ZP ATC=B02BX04=Romiplostim (GP NIE) 16,67   náhrada  1 136,94  0,00 
  Nucala 100 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x1 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; ALG, TRN; ind.obm., ZP ATC=R03DX09= () 27,78   náhrada  1 067,96  229,73 
  Nucala 100 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x1 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl. v pere; na recept; ALG, TRN; ind.obm., ZP ATC=R03DX09= () 27,78   náhrada  1 067,96  229,73 
  Nucala 100 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 1x100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ALG, TRN; ind.obm., ZP ATC=R03DX09= () 27,78   náhrada  1 073,58  235,35 
  NutropinAq 10mg/2 ml (30 IU), injekčný roztok; sol inj 3x2 ml (skl.náplň); na recept; END, ENP; ind.obm., ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 45,00   náhrada  596,07  106,24 
  Nuwiq 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1000 IU+1x2,5 ml solv.+adapter inj.liek.; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 2,00   náhrada  641,09  58,51 
  Nuwiq 2000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x2000 IU+1x2,5 ml solv.+adapter inj.liek.; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 4,00   náhrada  1 270,98  105,82 
  Nuwiq 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x250 IU+1x2,5 ml solv.+adapter inj.liek. ; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 0,50   náhrada  164,38  18,73 
  Nuwiq 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x500 IU+1x2,5 ml solv.+adapter inj.liek. ; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 1,00   náhrada  324,18  32,89 
  Nystatin Galvex supp. vag.; sup vag 15 (strip PVC/LDPE); na recept; ATC=G01AA01=Nystatin (GP NIE) 15,00   náhrada  2,55  0,40 
Strana č.
< späť  tam >