Počet liekov na E je 249 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  EBRANTIL 30; cps pld 50x30 mg (fľ.HDPE); na recept; GER, INT, KAR, KLF, NEF; ind.obm. ATC=C02CA06=Urapidil (GP ANO) 12,50   náhrada  5,16  0,00 
  EBRANTIL 60; cps pld 50x60 mg (fľ.HDPE); na recept; GER, INT, KAR, KLF, NEF; ind.obm. ATC=C02CA06=Urapidil (GP ANO) 25,00   náhrada  10,32  0,00 
  Ecansya 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L01BC06=Kapecitabin (GP NIE) 15,00   náhrada  59,58  0,00 
  EDURANT 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x25 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AG05= () 30,00   náhrada  245,56  0,00 
  Effentora 100 mikrogramov bukálne tablety; tbl buc 28x100 µg (blis.PVC/Al/PA/PVC); na recept; AGG, NEU, ONK, PLM; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 28,00   náhrada  116,48  0,00 
  Effentora 200 mikrogramov bukálne tablety; tbl buc 28x200 µg (blis.PVC/Al/PA/PVC); na recept; AGG, NEU, ONK, PLM; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 28,00   náhrada  116,48  0,00 
  EFUDIX; ung 1x20 g (tuba Al); na recept; DER, ONK; ATC=L01BC02=Fluorouracil (GP NIE) 20,00   náhrada  20,29  0,00 
  Egilok 100 mg; tbl 60x100 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 40,00   náhrada  4,80  0,00 
  Egistrozol; tbl flm 90x1 mg (blis.); na recept; ONK; ATC=L02BG03=Anastrozol (GP ANO) 90,00   náhrada  23,46  0,00 
  Elaprase 2 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x3 ml/6 mg (liek.inj.skl.); na recept; ind.obm., ZP ATC=A16AB09= () 12,00   náhrada  2 396,99  0,00 
  Elicea 10 mg; tbl flm 60x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY, NEU; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 60,00   náhrada  5,57  0,00 
  Elicea 10 mg; tbl flm 90x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY, NEU; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 90,00   náhrada  7,45  0,00 
  Elicea Q-Tab 20 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x20 mg (blis.OPA/Al/PVC s odlup.fóliou P; na recept; PSY, NEU; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 56,00   náhrada  7,61  0,00 
  Eligard 22,5 mg; plv iol 1x22,5 mg+1xsolv.(striek.inj.napln.+striek; na recept; ONK, URO; ind.obm. ATC=L02AE02=Leuprorelin (GP NIE) 22,50   náhrada  165,18  0,00 
  Eligard 45 mg; plv iol 1x45 mg + 1x solv. (vanička); na recept; ONK, URO; ind.obm. ATC=L02AE02=Leuprorelin (GP NIE) 45,00   náhrada  306,54  0,00 
  ELOCOM krém; crm der 1x30 g (tuba kovová); na recept; ALG, DER, ORL; ATC=D07AC13=Mometazon (GP NIE) 30,00   náhrada  3,28  0,00 
  ELOCOM masť; ung der 1x30 g (tuba kovová); na recept; ALG, DER, ORL; ATC=D07AC13=Mometazon (GP NIE) 30,00   náhrada  3,28  0,00 
  ELOCTA 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x3000 IU+ 3 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 6,00   náhrada  2 067,37  0,00 
  Emegar 1 mg; tbl flm 10x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK, PLM; ATC=A04AA02=Granisetron (GP ANO) 5,00   náhrada  24,21  0,00 
  Emegar 2 mg; tbl flm 10x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK, PLM; ATC=A04AA02=Granisetron (GP ANO) 10,00   náhrada  48,42  0,00 
  EMEND 125 mg tvrdé kapsuly, EMEND 80 mg tvrdé kapsuly; cps dur 1x125 mg+ 2x80 mg (blis.Al/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=A04AD12=Aprepitant (GP ANO) 3,00   náhrada  28,95  0,00 
  Emselex; tbl plg 28x15 mg (bli.PVC/PVDc/alu); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD10=Darifenacin (GP ANO) 56,00   náhrada  25,92  0,00 
  Emselex; tbl plg 28x7,5 mg (bli.PVC/PVDc/alu); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD10=Darifenacin (GP ANO) 28,00   náhrada  17,75  0,00 
  Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka 200 mg/245 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x200 mg/245 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AR03=Tenofovir disoproxil a emtricitabin (GP NIE) 30,00   náhrada  157,33  0,00 
  Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan 200 mg/245 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x200 mg/245 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AR03=Tenofovir disoproxil a emtricitabin (GP NIE) 30,00   náhrada  165,36  0,00 
  Enalapril Vitabalans 20 mg tablety; tbl 100x20 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09AA02=Enalapril (GP ANO) 200,00   náhrada  4,88  0,00 
  Enbrel 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok pre pediatrické použitie; plv iol 4x10 mg +4x1 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; na recept; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 5,71   náhrada  141,99  0,00 
  Enbrel 25 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 4x25 mg + 4x1 ml solv. (liek.inj.skl.+stri; na recept; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 14,29   náhrada  326,89  0,00 
  Endovelle 2 mg tablety; tbl 1x28x2 mg (blis.Al/PVC/PVDC-kalendár.bal.); na recept; END, GYN; ind.obm. ATC=G03DB08= () 28,00   náhrada  21,72  0,00 
  Endoxan 200 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 50x200 mg (liek.inj.skl.); na recept; ATC=L01AA01=Cyklofosfamid (GP ANO) 1 000,00   náhrada  234,09  0,00 
  Enerzair Breezhaler 114 mikrogramov/46 mikrogramov/136 mikrogramov inhalačný prášok v tvrdých kapsulách; plv icd 30x1x114 µg/46 µg/136 µg (blis.PA/Al/PVC-A; na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AL12= () 30,00   náhrada  48,99  0,00 
  ENGERIX-B 10 µg; sus inj 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napln.); na recept; PED; ind.obm. ATC=J07BC01=Vakcina proti hepatitide B, purifikovany antigen (GP NIE) 1,00   náhrada  9,30  0,00 
  ENGERIX-B 20 µg; sus inj 1x1 ml (striek.inj.skl.napln.); na recept; ind.obm. ATC=J07BC01=Vakcina proti hepatitide B, purifikovany antigen (GP NIE) 1,00   náhrada  12,73  0,00 
  Entecavir Xantis 0,5 mg; tbl flm 30x1x0,5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.; na recept; GIT, HEP, INF; ind.obm. ATC=J05AF10=Entekavir (GP ANO) 30,00   náhrada  153,78  0,00 
  Entecavir Xantis 1 mg; tbl flm 30x1x1 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.dá; na recept; GIT, HEP, INF; ind.obm. ATC=J05AF10=Entekavir (GP ANO) 60,00   náhrada  175,05  0,00 
  Entresto 24 mg/26 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x24 mg/26 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=C09DX04= () 14,00   náhrada  64,75  0,00 
  Entresto 49 mg/51 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x49 mg/51 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=C09DX04= () 28,00   náhrada  125,94  0,00 
  Entresto 97 mg/103 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x97 mg/103 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=C09DX04= () 28,00   náhrada  125,78  0,00 
  Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,68 ml/108 mg (striek.inj.napl.skl.v pe; na recept; GIT; ind.obm., ZP ATC=L04AA33= () 20,00   náhrada  467,62  0,00 
  Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu; plc ifc 1x300 mg (liek.inj.skl.); na recept; GIT; ind.obm., ZP ATC=L04AA33= () 56,00   náhrada  1 545,47  0,00 
  Epclusa 400 mg/100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x400 mg/100 mg (fl.HDPE); na recept; HEP, INF; ind.obm., ZP ATC=J05AP55= () 28,00   náhrada  9 271,93  0,00 
  Epilan D - Gerot; tbl 100x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N03AB02=Fenytoin (GP NIE) 33,35   náhrada  3,19  0,00 
  Epiletam 1000 mg; tbl flm 120x1000 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 80,00   náhrada  43,42  0,00 
  Epiletam 250 mg; tbl flm 60x250 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 10,00   náhrada  7,08  0,00 
  Epirubicin Accord 2 mg/ml; sol ijf 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.s bielym/modrý; na recept; HEM, ONK, URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  30,20  0,00 
  Epirubicin Accord 2 mg/ml; sol ijf 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.s bielym viečko; na recept; HEM, ONK, URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  6,04  0,00 
  Epirubicin Mylan 2 mg/ ml; sol inj 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK, URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  30,20  0,00 
  Epirubicin Mylan 2 mg/ ml; sol inj 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK, URO; ATC=L01DB03=Epirubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  6,04  0,00 
  Epivir 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x150 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AF05=Lamivudin (GP ANO) 30,00   náhrada  66,17  0,00 
  EPLERAD 25 mg; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al-perfor.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  13,04  0,00 
  EPLERAD 25 mg; tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/Al-perfor.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  39,12  0,00 
  EPLERAD 50 mg; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al-perfor.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  14,43  0,00 
  Eplerenon STADA 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 100,00   náhrada  48,10  0,00 
  Eplerenone Teva 25 mg; tbl flm 30x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  12,54  0,00 
  EQUORAL; sol por 1x50 ml (fľ.skl.hnedá); na recept; ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF, OPH, REU, ; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 20,00   náhrada  56,49  0,00 
  EQUORAL 100 mg; cps mol 50x100 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF, OPH, REU, ; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 20,00   náhrada  51,19  0,00 
  EQUORAL 25 mg; cps mol 50x25 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF, OPH, REU, ; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 5,00   náhrada  16,80  0,00 
  EQUORAL 50 mg; cps mol 50x50 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF, OPH, REU, ; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 10,00   náhrada  31,48  0,00 
  Erbitux 5 mg/ml infúzny roztok; sol inf 1x20 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XC06=Cetuximab (GP NIE) 1,00   náhrada  174,96  0,00 
  Erelzi 25 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 4x0,5 ml/25 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 14,29   náhrada  261,05  0,00 
  Erelzi 50 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 4x1 ml/50 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; REU, DER; ind.obm., ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  409,67  0,00 
  Erlotinib Sandoz 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 20,00   náhrada  701,91  0,00 
  Erlotinib Sandoz 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 30,00   náhrada  573,47  0,00 
  Erlotinib STADA 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 20,00   náhrada  701,92  0,00 
  Erlotinib STADA 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 30,00   náhrada  573,47  0,00 
  Erlotinib Teva B.V. 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis. Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 20,00   náhrada  701,92  0,00 
  Erlotinib Teva B.V. 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis. Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 30,00   náhrada  573,47  0,00 
  Erlotinib Vipharm 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 20,00   náhrada  701,92  0,00 
  Erlotinib Vipharm 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 30,00   náhrada  573,47  0,00 
  Erlotinib Zentiva 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 20,00   náhrada  701,91  0,00 
  Erlotinib Zentiva 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01XE03=Erlotinib (GP NIE) 30,00   náhrada  573,47  0,00 
  Escitalopram Accord 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; PSY, NEU; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 98,00   náhrada  8,13  0,00 
  Escitalopram FARMAX 10 mg; tbl flm 30x10 mg (blis.Al/Al); na recept; PSY, NEU; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 30,00   náhrada  2,49  0,00 
  Escitalopram FARMAX 10 mg; tbl flm 60x10 mg (blis.Al/Al); na recept; PSY, NEU; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 60,00   náhrada  5,00  0,00 
  Escitalopram Teva 10 mg; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY, NEU; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 56,00   náhrada  5,21  0,00 
  Escitil 15 mg; tbl flm 56x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY, NEU; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 84,00   náhrada  12,17  0,00 
  Eslibon 800 mg tablety; tbl 30x800 mg (blis.PVC/Al-transparent.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AF04=Eslikarbazepin acetat (GP NIE) 30,00   náhrada  52,26  0,00 
  ESTRACYT 140 mg; cps dur 100x140 mg (fľ.skl.hnedá); na recept; HEM, ONK, URO; ATC=L01XX11=Estramustin (GP ANO) 1 400,00   náhrada  92,37  0,00 
  Estrofem 1 mg; tbl flm 28x1 mg; na recept; END, GYN; ATC=G03CA03=Estradiol (GP ANO) 14,00   náhrada  3,99  0,00 
  Etoposid "Ebewe" 100 mg; sol inf 1x5 ml/100 mg (liek.skl.hnedá); na recept; HEM, ONK; ATC=L01CB01=Etopozid (GP NIE) 100,00   náhrada  8,28  0,00 
  Etoposid "Ebewe" 200 mg; sol inf 1x10 ml/200 mg (liek.skl.hnedá); na recept; HEM, ONK; ATC=L01CB01=Etopozid (GP NIE) 200,00   náhrada  16,60  0,00 
  Etopozid Accord 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01CB01=Etopozid (GP NIE) 100,00   náhrada  8,24  0,00 
  ETRUZIL; tbl flm 90x2,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG04=Letrozol (GP ANO) 90,00   náhrada  38,43  0,00 
  EURIN 5 mg; tbl 60x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; GYN, GYU, NEF, URO; ATC=G04BD04=Oxybutynin (GP ANO) 20,00   náhrada  5,03  0,00 
  EURIN 5 mg; tbl 90x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; GYN, GYU, NEF, URO; ATC=G04BD04=Oxybutynin (GP ANO) 30,00   náhrada  7,55  0,00 
  Euthyrox 150 mikrogramov; tbl 100x150 µg (blis.PVC/Al); na recept; END, ENP, GER, INT, KLF, PED; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 100,00   náhrada  4,35  0,00 
  Everio 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  18,00  0,00 
  Everio 25 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  22,15  0,00 
  Everio 25 mikrogramov/50 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  12,64  0,00 
  Everio Airmaster 50 mikrogramov/100 mikrogramov; plv ido 1x60 dávok (blis.Al/OPA/PVC+ inhalátor); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  10,92  0,00 
  Everio Airmaster 50 mikrogramov/250 mikrogramov; plv ido 1x60 dávok (blis.Al/OPA/PVC+inhalátor); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  16,22  0,00 
  Everio Airmaster 50 mikrogramov/500 mikrogramov; plv ido 1x60 dávok (blis.Al/OPA/PVC+ inhalátor); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  20,44  0,00 
  Eviplera 200 mg/25 mg/245 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x200 mg/25 mg/245 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm., ZP ATC=J05AR08= () 30,00   náhrada  576,21  0,00 
  Exelon 13,3 mg/24 h transdermálna náplasť; emp tdm 30x13,3 mg/24 hodín (vre.pap./polyester/Al; na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N06DA03=Rivastigmin (GP ANO) 42,00   náhrada  37,82  0,00 
  Exelon 13,3 mg/24 h transdermálna náplasť; emp tdm 30x13,3 mg/24 hodín (vre.pap.PET/PE/Al/PA); na recept; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N06DA03=Rivastigmin (GP ANO) 42,00   náhrada  37,82  0,00 
  Exelon 4,6 mg/24 h transdermálna náplasť; emp tdm 30x4,6 mg/24 hodín (vre.pap./polyester/Al/; na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA03=Rivastigmin (GP ANO) 14,53   náhrada  26,78  0,00 
  Exelon 4,6 mg/24 h transdermálna náplasť; emp tdm 30x4,6 mg/24 hodín (vre.pap.PET/PE/Al/PA); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA03=Rivastigmin (GP ANO) 14,53   náhrada  26,78  0,00 
  Exelon 9,5 mg/24 h transdermálna náplasť; emp tdm 30x9,5 mg/24 hodín (vre.pap.PET/PE/Al/PA); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA03=Rivastigmin (GP ANO) 30,00   náhrada  32,34  0,00 
  Exemestan Mylan 25 mg; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG06=Exemestan (GP ANO) 30,00   náhrada  19,77  0,00 
  Exemestane Pharmacenter 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG06=Exemestan (GP ANO) 90,00   náhrada  59,31  0,00 
Strana č.
< späť tam >