Počet liekov s 1 je 1548 (t.j. 16 strán).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Candesartan HCT Swyssi 8 mg/12,5 mg; tbl 30x8 mg/12,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  3,20  0,00 
  Candesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 16 mg/12,5 mg; tbl 90x16 mg/12,5 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 90,00   náhrada  11,34  0,00 
  Caprelsa 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX04= () 10,00   náhrada  1 307,10  0,00 
  Carboplatin Accord 10 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x15 ml/150 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ONK; ATC=L01XA02=Karboplatina (GP NIE) 150,00   náhrada  11,24  0,00 
  Carboplatin Accord 10 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x45 ml/450 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ONK; ATC=L01XA02=Karboplatina (GP NIE) 450,00   náhrada  33,74  0,00 
  Carvedilol-Teva 12,5 mg; tbl 30x12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AG02=Carvedilol (GP ANO) 10,00   náhrada  1,39  0,00 
  Cerebrolysin 10 ml; sol ifc 5x10 ml (amp.skl.hnedá); na recept; ATC=N07X=Ine lieciva CNS (GP NIE) 5,00   náhrada  30,07  0,00 
  Cibinqo 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis.PVDC/Al); na recept; ALG, DER; ind.obm.,ZP ATC=D11AH08= () 28,00   náhrada  1 000,41  0,00 
  Ciclosporin Mylan 100 mg; cps mol 50x100 mg (blis. Al/Al); na recept; ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF, OPH, REU, ; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 20,00   náhrada  51,19  0,00 
  Cisordinol 10 mg; tbl flm 50x10 mg (obal HDPE); na recept; PSY; ATC=N05AF05=Zuklopentixol (GP ANO) 16,67   náhrada  4,47  0,00 
  CLEXANE 10000 IU (100 mg)/1 ml; sol inj 10x1,0 ml/100 mg (striek.inj.napl.skl.) s ; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 33,33   náhrada  66,97  0,00 
  CLEXANE FORTE 12000 IU (120 mg)/0,8 ml; sol inj 10x0,8 ml/120 mg (striek.inj.napl.skl.) s ; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 40,00   náhrada  89,98  0,00 
  CLEXANE FORTE 15000 IU (150 mg)/1 ml; sol inj 10x1,0 ml/150 mg (striek.inj.napl.skl.) s ; na recept; ind.obm. ATC=B01AB05=Enoxaparin (GP NIE) 50,00   náhrada  96,26  0,00 
  Clozapine Accord 100 mg tablety; tablety 50x100 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; PSY; ATC=N05AH02=Klozapin (GP ANO) 16,67   náhrada  8,56  0,00 
  Contiroxil 10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 56x10 mg (blister); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA05=Oxykodon (GP NIE) 18,67   náhrada  6,11  0,00 
  Co-Prenessa Neo 5 mg/1,25 mg tablety; tbl 90x5 mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC//Al); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 90,00   náhrada  11,83  0,00 
  Corbilta 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,33  0,00 
  Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,29  0,00 
  Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  28,87  0,00 
  Cordarone 150 mg/3 ml; sol inj 6x3 ml/150 mg; na recept; ATC=C01BD01=Amiodaron (GP NIE) 4,50   náhrada  3,07  0,00 
  Cosentyx 150 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol ira 2x1 ml/150 mg (striek.inj.skl. v pere Sens; na recept; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC10= () 30,42   náhrada  1 003,63  0,00 
  Cosentyx 150 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol ira 6(3x2)x1 ml/150 mg (striek.inj.skl. v pere; na recept; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC10= () 91,25   náhrada  3 010,92  0,00 
  CRESEMBA 100 mg tvrdé kapsuly; cps dur 14x100 mg (blis.Al/Al); na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm.,ZP ATC=J02AC05= () 7,00   náhrada  598,78  0,00 
  CRYSVITA 10 mg injekčný roztok; sol inj 1x1 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; ENP, NEF; ind.obm.,ZP ATC=M05BX05= () 1,00   náhrada  2 687,77  0,00 
  Dabahib 110 mg tvrdé kapsuly; cps dur 6x10x110 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-perfor.); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK, ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 30,00   náhrada  29,34  0,00 
  Dabahib 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 6x10x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-perfor.); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU, ONK; ind.obm. ATC=B01AE07=Dabigatranetexilat (GP ANO) 30,00   náhrada  29,40  0,00 
  Dacepton 10 mg/ml injekčný roztok v náhradnej náplni; sol iso 5x3 ml (náplň skl.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N04BC07= () 7,50   náhrada  186,87  0,00 
  Dacepton 10 mg/ml injekčný/infúzny roztok; sol ijf 2x(5x5 ml) (amp.skl.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N04BC07= () 25,00   náhrada  230,95  0,00 
  Dailiport 1 mg; cps pld 60x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.; na recept; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 12,00   náhrada  35,82  0,00 
  DARZALEX 1 800 mg injekčný roztok; sol inj 1x15 ml/1800 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FC01= () 1,00   náhrada  4 882,92  0,00 
  Dasatinib Krka 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  852,28  0,00 
  Dasatinib Sandoz 100 mg; tbl flm 30x1x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.; na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  852,28  0,00 
  Dasatinib Teva 100 mg; tbl flm 30x1x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.; na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  852,28  0,00 
  Dasatinib Zentiva 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ATC=L01EA02= () 21,43   náhrada  852,28  0,00 
  Deferasirox Glenmark 180 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x180 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 386,00   náhrada  130,47  0,00 
  Deferasirox Mylan 180 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x180 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 386,00   náhrada  130,38  0,00 
  Deferasirox Sandoz 180 mg; tbl flm 30x180 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 386,00   náhrada  130,38  0,00 
  Deferasirox STADA 180 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x180 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv; na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 386,00   náhrada  130,38  0,00 
  Deferasirox Teva 180 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x180 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC-jednotliv; na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 386,00   náhrada  130,47  0,00 
  Dezmopresín Stada 120 mikrogramov sublingválne tablety; tbl slg 100x120 µg (fľ.HDPE); na recept; ATC=H01BA02=Dezmopresin (GP ANO) 50,00   náhrada  63,26  0,00 
  Dimethyl fumarate Glenmark 120 mg; cps end 14x120 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AX07= () 3,50   náhrada  57,19  0,00 
  Diphereline S.R. 11,25 mg; plv iud 1x11,25 mg+1x2 ml disp.prostr. (liek.inj.+; na recept; END, ENP, GYN, ONK, URK, URO; ind.obm. ATC=L02AE04=Triptorelin (GP NIE) 83,96   náhrada  156,97  0,00 
  DISULONE 100 au protoxalate de fer; tbl 100; na recept; DER, INF, TRN; ATC=J04BA02=Dapson (GP ANO) 200,00   náhrada  11,81  0,00 
  Docetaxel Accord 20 mg/1 ml infúzny koncentrát; con inf 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD02=Docetaxel (GP NIE) 20,00   náhrada  11,16  0,00 
  Donepezil Accord 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 37,33   náhrada  11,45  0,00 
  Donesyn 10 mg; tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA02=Donepezil (GP ANO) 130,67   náhrada  40,10  0,00 
  Duoxona 10 mg/5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x10 mg/5 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA55=Oxykodon, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  21,33  0,00 
  Duoxona 20 mg/10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x20 mg/10 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA55=Oxykodon, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  39,95  0,00 
  Effentora 100 mikrogramov bukálne tablety; tbl buc 28x100 µg (blis.PVC/Al/PA/PVC); na recept; AGG, NEU, ONK, PLM; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 28,00   náhrada  64,06  0,00 
  Egoropal 100 mg; sus iph1x100 mg (striek.inj.napln.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 40,00   náhrada  118,01  0,00 
  Egoropal 150 mg; sus iph1x150 mg (striek.inj.napln.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 60,00   náhrada  175,49  0,00 
  Elicea 10 mg; tbl flm 60x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 60,00   náhrada  4,98  0,00 
  Elicea 10 mg; tbl flm 90x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 90,00   náhrada  7,45  0,00 
  Emegar 1 mg; tbl flm 10x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK, PLM; ATC=A04AA02=Granisetron (GP ANO) 5,00   náhrada  24,21  0,00 
  EMEND 125 mg tvrdé kapsuly, EMEND 80 mg tvrdé kapsuly; cps dur 1x125 mg+ 2x80 mg (blis.Al/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=A04AD12=Aprepitant (GP ANO) 3,00   náhrada  25,37  0,00 
  Enbrel 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok pre pediatrické použitie; plv iol 4x10 mg +4x1 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; na recept; DER, REU; ind.obm. ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 5,71   náhrada  114,90  0,00 
  Endoxan 1000 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 5x1 g (liek.inj.skl.); na recept; ATC=L01AA01=Cyklofosfamid (GP ANO) 500,00   náhrada  117,06  0,00 
  Enerzair Breezhaler 114 mikrogramov/46 mikrogramov/136 mikrogramov inhalačný prášok v tvrdých kapsulách; plv icd 30x1x114 µg/46 µg/136 µg (blis.PA/Al/PVC-A; na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AL12= () 30,00   náhrada  47,94  0,00 
  Enhertu 100 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok; plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.jantár.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FD04= () 18,52   náhrada  1 811,99  0,00 
  Entecavir Xantis 1 mg; tbl flm 30x1x1 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv.dá; na recept; GIT, HEP, INF; ind.obm. ATC=J05AF10=Entekavir (GP ANO) 60,00   náhrada  163,59  0,00 
  Entresto 49 mg/51 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x49 mg/51 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=C09DX04= () 28,00   náhrada  121,41  0,00 
  Entresto 97 mg/103 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x97 mg/103 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=C09DX04= () 28,00   náhrada  121,38  0,00 
  Entyvio 108 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x0,68 ml/108 mg (striek.inj.napl.skl.v pe; na recept; GIT; ind.obm.,ZP ATC=L04AA33= () 20,00   náhrada  346,46  0,00 
  Epclusa 400 mg/100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x400 mg/100 mg (fl.HDPE); na recept; HEP, INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AP55= () 28,00   náhrada  9 034,71  0,00 
  Epidyolex 100 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x100 ml/10g (fl. skl. jantár.); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=N03AX24= () 14,29   náhrada  1 139,77  0,00 
  Epiletam 1000 mg; tbl flm 120x1000 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 80,00   náhrada  39,12  0,00 
  Epivir 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x150 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm. ATC=J05AF05=Lamivudin (GP ANO) 30,00   náhrada  63,95  0,00 
  EQUORAL 100 mg; cps mol 50x100 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF, OPH, REU, ; ind.obm. ATC=L04AD01=Cyklosporin (GP NIE) 20,00   náhrada  51,19  0,00 
  Erlotinib Sandoz 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 20,00   náhrada  363,13  0,00 
  Erlotinib Sandoz 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  406,21  0,00 
  Erlotinib STADA 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 20,00   náhrada  363,13  0,00 
  Erlotinib STADA 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  406,21  0,00 
  Erlotinib Teva B.V. 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis. Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 20,00   náhrada  363,13  0,00 
  Erlotinib Teva B.V. 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis. Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  406,21  0,00 
  Erlotinib Vipharm 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 20,00   náhrada  363,13  0,00 
  Erlotinib Vipharm 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  406,21  0,00 
  Erlotinib Zentiva 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 20,00   náhrada  363,13  0,00 
  Erlotinib Zentiva 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EB02= () 30,00   náhrada  406,21  0,00 
  Escitalopram Accord 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 98,00   náhrada  8,13  0,00 
  Escitalopram Teva 10 mg; tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 56,00   náhrada  4,65  0,00 
  Escitalopram Teva 10 mg; tbl flm 90x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 90,00   náhrada  7,45  0,00 
  Escitil 15 mg; tbl flm 56x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AB10=Escitalopram (GP ANO) 84,00   náhrada  12,17  0,00 
  Estrofem 1 mg; tbl flm 28x1 mg; na recept; END, GYN; ATC=G03CA03=Estradiol (GP ANO) 14,00   náhrada  3,99  0,00 
  Euthyrox 150 mikrogramov; tbl 100x150 µg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 100,00   náhrada  4,35  0,00 
  EVENITY 105 mg injekcný roztok naplnený v injekcnej striekacke; sol inj 2x1,17 ml/105 mg (striek.inj.napl.); na recept; END, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BX06= () 30,00   náhrada  485,41  0,00 
  EVENITY 105 mg injekcný roztok naplnený v injekcnom pere; sol inj 2x1,17 ml/105 mg (striek.inj.napl. v pere); na recept; END, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BX06= () 30,00   náhrada  490,17  0,00 
  Everio 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia v tlakovom obale; sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  18,00  0,00 
  Everio Airmaster 50 mikrogramov/100 mikrogramov; plv ido 1x60 dávok (blis.Al/OPA/PVC+ inhalátor); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  10,92  0,00 
  Everolimus Accord 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 30,00   náhrada  924,92  0,00 
  Everolimus Krka 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 30,00   náhrada  924,93  0,00 
  Everolimus Pharmagen 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.Al/PA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 30,00   náhrada  924,92  0,00 
  Everolimus Sandoz 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.Al/PA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 30,00   náhrada  924,92  0,00 
  EVEROLIMUS STADA 10 mg; tbl 30x1x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.bal.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 30,00   náhrada  924,92  0,00 
  Everolimus Vipharm 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis. Al/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 30,00   náhrada  924,92  0,00 
  Exelon 13,3 mg/24 h transdermálna náplasť; emp tdm 30x13,3 mg/24 hodín (vre.pap.PET/PE/Al/PA); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA03=Rivastigmin (GP ANO) 42,00   náhrada  37,59  0,00 
  Exferana 180 mg; tbl flm 30x180 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEM; ATC=V03AC03=Deferasirox (GP NIE) 386,00   náhrada  130,47  0,00 
  Ezen 10 mg; tbl 90x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 90,00   náhrada  15,81  0,00 
  Ezetimib Stada 10 mg; tbl 98x10 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC//A); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 98,00   náhrada  17,25  0,00 
  Ezetimib Teva 10 mg; tbl 98x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 98,00   náhrada  17,25  0,00 
  Ezetimibe Sandoz 10 mg; tbl 100x10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 100,00   náhrada  17,57  0,00 
Strana č.
< späť  tam >