Počet liekov s 1 je 1531 (t.j. 16 strán).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Apidra SoloStar 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x3 ml (100 IU/ ml) (napl. pero- sklo- Sol; na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB06=Inzulin glulizin (GP NIE) 37,50   náhrada  27,63  0,00 
  Aprepitant Stada 80 mg a Aprepitant Stada 125 mg; cps dur 1x125 mg+2x80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=A04AD12=Aprepitant (GP ANO) 3,00   náhrada  25,37  0,00 
  Aricogan 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 20,00   náhrada  6,35  0,00 
  Aricogan 15 mg tablety; tbl 30x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 30,00   náhrada  9,54  0,00 
  Aripiprazol Mylan 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al/papier/PET-per; na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 18,67   náhrada  15,87  0,00 
  Aripiprazol Mylan 15 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x15 mg (blis.PA/Al/PVC/Al/papier/PET-per; na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  21,83  0,00 
  Aripiprazol Sandoz 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 56x10 mg (blis.papier/PET/Al/PVC/Al/OPA); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 37,33   náhrada  31,73  0,00 
  Aripiprazol Sandoz 15 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 56x15 mg (blis.papier/PET/Al/PVC/Al/OPA); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 56,00   náhrada  43,66  0,00 
  Aripiprazol STADA 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 18,67   náhrada  15,87  0,00 
  Aripiprazol STADA 15 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  21,83  0,00 
  Aripiprazol STADA 15 mg tablety; tbl 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  8,89  0,00 
  Aripiprazol Teva 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 18,67   náhrada  15,87  0,00 
  Aripiprazol Teva 15 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  21,83  0,00 
  Aripiprazole Neuraxpharm 10 mg tablety; tbl 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 18,67   náhrada  5,95  0,01 
  Aripiprazole Neuraxpharm 15 mg tablety; tbl 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  8,92  0,02 
  Aripiprazole Sandoz 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.Al/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 20,00   náhrada  6,35  0,00 
  Aripiprazole Sandoz 15 mg tablety; tbl 30x15 mg (blis.Al/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 30,00   náhrada  9,52  0,00 
  Aripiprazole Zentiva 10 mg tablety; tbl 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 18,67   náhrada  6,29  0,35 
  Aripiprazole Zentiva 15 mg tablety; tbl 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  9,44  0,54 
  Arisppa 10 mg tablety; tbl 14x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 9,33   náhrada  5,16  2,19 
  Arisppa 10 mg tablety; tbl 60x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 40,00   náhrada  12,72  0,00 
  Arisppa 15 mg tablety; tbl 14x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 14,00   náhrada  5,25  0,80 
  Arisppa 15 mg tablety; tbl 60x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 60,00   náhrada  19,07  0,00 
  Arkvimma 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  27,46  0,00 
  Arkvimma 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  48,56  0,00 
  Arusol 10 mg; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 200,00   náhrada  36,15  11,95 
  Asduter 10 mg tablety; tbl 28x10 mg (fľ.HDPE s PP uzáv.); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 18,67   náhrada  5,93  0,00 
  Asduter 10 mg tablety; tbl 56x10 mg (fľ.HDPE s PP uzáv.); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 37,33   náhrada  11,87  0,00 
  Asduter 15 mg tablety; tbl 28x15 mg (fľ.HDPE s PP uzáv.); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  8,89  0,00 
  Asduter 15 mg tablety; tbl 56x15 mg (fľ.HDPE s PP uzáv.); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 56,00   náhrada  17,81  0,00 
  Asolfena 10 mg; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 200,00   náhrada  24,07  0,00 
  Asolfena 10 mg; tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 60,00   náhrada  13,11  5,85 
  ASPENDOS 100 mg; tbl 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY, TRN; ATC=N06BA07=Modafinil (GP ANO) 10,00   náhrada  61,83  0,00 
  ASPIRIN PROTECT 100; tbl ent 20x100 mg (blis.Al/PP priehľ.); voľnopredajný; ATC=B01AC06=Kyselina acetylsalicylova (GP ANO) 20,00   náhrada  1,29  0,79 
  ASPIRIN PROTECT 100; tbl ent 50x100 mg (blis.Al/PP priehľ.); voľnopredajný; ATC=B01AC06=Kyselina acetylsalicylova (GP ANO) 50,00   náhrada  3,25  2,00 
  Assubex 10 mg; tbl flm 14x10 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); voľnopredajný; ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AF01= () 14,00   náhrada  16,70  2,25 
  Assubex 15 mg; tbl flm 28x15 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); voľnopredajný; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  28,89  0,00 
  Assubex 15 mg; tbl flm 42x15 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); voľnopredajný; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  43,34  0,00 
  Assubex 15 mg; tbl flm 98x15 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); voľnopredajný; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  101,13  0,00 
  Asthmex 50 mikrogramov/100 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok; plv ido 1x60 dávok (blis.OPA/Al/PVC/Al/PET/papier+; voľnopredajný; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK06=Salmeterol a ostatne antiastmatika (GP NIE) 30,00   náhrada  12,14  1,22 
  ASTMASAN 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 28,00   náhrada  4,83  0,00 
  Atacand 16 mg; tbl 28x16 mg (blis.PVC/PVDC); na recept; ind.obm. ATC=C09CA06=Candesartan (GP ANO) 56,00   náhrada  7,48  4,68 
  Atacand Plus 16/12,5 mg; tbl 28x16 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  9,09  4,75 
  Atectura Breezhaler 125 mikrogramov/127,5 mikrogramov inhalačný prášok v tvrdých kapsulách; plv icd 30x1 + 1 inh.x125 µg/127,5 µg (blis.PA/Al/; na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK14= () 30,00   náhrada  26,79  2,04 
  Atectura Breezhaler 125 mikrogramov/260 mikrogramov inhalačný prášok v tvrdých kapsulách; plv icd 30x1 + 1 inh.x125 µg/260 µg (blis.PA/Al/PV; na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03AK14= () 30,00   náhrada  28,87  0,00 
  Atenobene 100 mg ; tbl flm 50x100 mg; na recept; ATC=C07AB03=Atenolol (GP ANO) 66,67   náhrada  3,62  0,00 
  Atimos 12 µg inhalačný roztok v tlakovom obale; sol inh 1x100 dávok/1200 µg +aplikátor; na recept; ALG, TRN; ATC=R03AC13=Formoterol (GP NIE) 50,00   náhrada  25,40  2,20 
  Atofab 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x10 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  45,39  0,00 
  Atofab 18 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x18 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  45,51  0,00 
  Atominex 10 mg; cps dur 56x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 56,00   náhrada  84,73  0,00 
  Atominex 18 mg; cps dur 56x18 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 56,00   náhrada  84,95  0,00 
  Atomoxetine Actavis 10 mg; cps dur 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,36  0,00 
  Atomoxetine Actavis 18 mg; cps dur 28x18 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,50  0,00 
  Atomoxetine Sandoz 10 mg; cps dur 28x10 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,36  0,00 
  Atomoxetine Sandoz 18 mg; cps dur 28x18 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,48  0,00 
  Atoris 10; tbl flm 30x10 mg; na recept; ATC=C10AA05=Atorvastatin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,60  1,97 
  Atoris 10; tbl flm 90x10 mg; na recept; ATC=C10AA05=Atorvastatin (GP ANO) 90,00   náhrada  4,95  3,06 
  Atorvastatin STADA 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10AA05=Atorvastatin (GP ANO) 100,00   náhrada  4,38  2,28 
  Atorvastatin Teva Pharma 10 mg; tbl flm 30x10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C10AA05=Atorvastatin (GP ANO) 30,00   náhrada  1,41  0,78 
  Atorvastatin Teva Pharma 10 mg; tbl flm 90x10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C10AA05=Atorvastatin (GP ANO) 90,00   náhrada  4,95  3,06 
  Atorvastatín/Ezetimib Teva 20 mg/10 mg; tbl flm 30x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  8,56  2,02 
  Atorvastatín/Ezetimib Teva 20 mg/10 mg; tbl flm 90x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  23,04  3,42 
  Atorvastatín/Ezetimib Teva 40 mg/10 mg; tbl flm 30x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  10,14  1,86 
  Atorvastatín/Ezetimib Teva 40 mg/10 mg; tbl flm 90x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  27,74  2,90 
  Atorvastatín/Ezetimib Teva 80 mg/10 mg; tbl flm 100(2x50)x80 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-; na recept; ATC=C10BA05= () 100,00   náhrada  35,19  4,79 
  Atorvastatín/Ezetimib Teva 80 mg/10 mg; tbl flm 30x80 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  10,56  1,44 
  AUBAGIO 14 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x14 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA31= () 28,00   náhrada  720,85  0,00 
  Augmentin 1 g; tbl flm 14x1 g (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 14,00   náhrada  6,61  2,28 
  AULIN 100 mg granulát ; gru por 15x100 mg (vre.papier/Al/PE); na recept; ATC=M01AX17=Nimesulid (GP ANO) 7,50   náhrada  2,60  2,16 
  AULIN 100 mg granulát ; gru por 30x100 mg (vre.papier/Al/PE); na recept; ATC=M01AX17=Nimesulid (GP ANO) 15,00   náhrada  5,47  4,58 
  AULIN 100 mg tablety; tbl 15x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AX17=Nimesulid (GP ANO) 7,50   náhrada  2,55  2,11 
  AULIN 100 mg tablety; tbl 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AX17=Nimesulid (GP ANO) 15,00   náhrada  4,59  3,70 
  AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml očná suspenzná instilácia; int opu 1x5 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  11,93  6,13 
  AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml očná suspenzná instilácia; int opu 3x5 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 75,00   náhrada  34,99  17,59 
  AZILECT 1 mg tablety; tbl 100x1 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ATC=N04BD02=Rasagilin (GP NIE) 100,00   náhrada  69,00  9,00 
  AZILECT 1 mg tablety; tbl 28x1 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ATC=N04BD02=Rasagilin (GP NIE) 28,00   náhrada  19,73  2,93 
  AZOPT 10 mg/ml, očná suspenzná instilácia; int opu 1x5 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ind.obm. ATC=S01EC04=Brinzolamid 1% (GP NIE) 25,00   náhrada  5,39  0,99 
  BECLOMET NASAL AQUA 100 µg; aer nas 1x23 ml/200 dávok (fľ.HDPE); na recept; ALG, ORL, TRN; ATC=R01AD01=Beklometazon (GP NIE) 50,00   náhrada  9,70  0,95 
  Belokast 10 mg; tbl flm 28(2x14)x10 mg (blis.Al/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=R03DC03=Montelukast (GP ANO) 28,00   náhrada  5,39  0,55 
  BELORETIN 10 mg; cps mol 30 (2x15) x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DER; ind.obm. ATC=D10BA01=Izotretinoin (GP NIE) 10,00   náhrada  7,95  0,00 
  Bemfola 150 IU/0,25 ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x0,25 ml/150 IU (náplň skl.v napl.pere + ; na recept; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 10,00   náhrada  225,00  67,50 
  Bemfola 75 IU/0,125 ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x0,125 ml/75 IU (náplň skl.v napl.pere + ; na recept; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 5,00   náhrada  112,50  33,75 
  BENEMICIN 150 mg; cps dur 100x150 mg (fľ.PP); na recept; INF, TRN; ind.obm. ATC=J04AB02=Rifampicin (GP ANO) 25,00   náhrada  13,56  0,00 
  Benlysta 120 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x120 mg (liek.inj.skl.); na recept; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA26= () 4,68   náhrada  152,40  2,64 
  Beovu 120 mg/ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x0,165 ml/19,8 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; OPH; ind.obm.,ZP ATC=S01LA06= () 1,00   náhrada  648,55  0,00 
  BESPONSA 1 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x1 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FB01= () 1,00   náhrada  10 478,24  0,00 
  Betahistin Actavis 16 mg; tbl 60x16 mg; na recept; GER, INT, KLF, NEU, ORL; ATC=N07CA01=Betahistin (GP ANO) 40,00   náhrada  3,23  0,00 
  Betaklav 500 mg/125 mg filmom obalené tablety; tbl flm 21x500 mg/125 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 13,13   náhrada  5,41  1,35 
  Betaklav 875 mg/125 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x875 mg/125 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 14,00   náhrada  6,19  1,86 
  Betaklav 875 mg/125 mg filmom obalené tablety; tbl flm 20x875 mg/125 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 20,00   náhrada  9,82  3,64 
  Betaloc ZOK 100 mg; tbl mod 28x100 mg (blis.); na recept; ind.obm. ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 18,67   náhrada  5,28  2,78 
  Bewim 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; KAR; ind.obm. ATC=B01AC22=Prasugrel (GP NIE) 28,00   náhrada  25,76  6,19 
  Bicacel 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ONK, URK, URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 90,00   náhrada  39,68  0,00 
  Bicagelan 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK, URK, URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 270,00   náhrada  119,04  0,00 
  Bicalutamid-Teva 150 mg; tbl flm 90x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK, URK, URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 270,00   náhrada  119,07  0,00 
  Bicalutamide Pharmevid 150 mg; tbl flm 90x150 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ONK, URK, URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 270,00   náhrada  119,04  0,00 
  Bigital 10 mg/5 mg; tbl 30x10 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07FB07= () 30,00   náhrada  5,13  3,24 
  Bigital 10 mg/5 mg; tbl 90x10 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07FB07= () 90,00   náhrada  14,18  8,51 
  Bigital 5 mg/10 mg; tbl 30x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07FB07= () 30,00   náhrada  4,97  3,23 
  Bigital 5 mg/10 mg; tbl 90x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C07FB07= () 90,00   náhrada  13,75  8,53 
Strana č.
< späť  tam >