Počet liekov s 1 je 1531 (t.j. 16 strán).
Strana č.
< späť  tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Kineret 100 mg/0,67 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 7x0,67 ml /100 mg (striek.inj.napl.skl.); ; ALG, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC03=Anakinra (GP NIE) 7,00   náhrada  212,94  0,00 
  Klertis 12,5 mg; cps dur 28x12,5 mg (blis.PVC/Aclar/Al); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,00   náhrada  397,30  0,00 
  Metoject PEN 17,5 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol ira 6x0,35 ml/17,5 mg (pero napl.); ; DER, GIT, REU; ATC=L01BA01=Metotrexat (GP ANO) 7,00   náhrada  121,94  0,00 
  Prokanazol 100 mg; cps dur 14x100 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=J02AC02=Itrakonazol (GP ANO) 7,00   náhrada  10,61  2,75 
  Relistor 12 mg/0,6 ml injekčný roztok; sol inj 7x0,6 ml/12 mg (7 liek.inj.skl.+7 steril.i; na recept; AGG, ONK, PLM; ind.obm. ATC=A06AH01=Metylnaltrexoniumbromid (GP NIE) 7,00   náhrada  175,21  0,00 
  Revestive 1,25 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 28x1,25 mg+28x0,5 ml solv.(liek.inj.skl.+s; na recept; GIT, INT, PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AX08= () 7,00   náhrada  8 926,29  0,00 
  ZOVUDEX 125 mg; tbl 7x125 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J05AB15=Brivudin (GP ANO) 7,00   náhrada  72,52  7,25 
  AULIN 100 mg granulát ; gru por 15x100 mg (vre.papier/Al/PE); na recept; ATC=M01AX17=Nimesulid (GP ANO) 7,50   náhrada  2,60  2,16 
  AULIN 100 mg tablety; tbl 15x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AX17=Nimesulid (GP ANO) 7,50   náhrada  2,55  2,11 
  Dacepton 10 mg/ml injekčný roztok v náhradnej náplni; sol iso 5x3 ml (náplň skl.); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N04BC07= () 7,50   náhrada  186,87  0,00 
  Derin 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30(10x3)x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 7,50   náhrada  5,25  2,67 
  Elidel 10 mg/g krém; crm der 1x15 g (tuba Al); na recept; ALG, DER; ind.obm. ATC=D11AH02=Pimekrolimus (GP NIE) 7,50   náhrada  15,77  5,97 
  Fentanyl ratiopharm 12 µg/h; emp tdm 5x12 µg/1 h (vre.papier/PE/Al/surlyn); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU, URK; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 7,50   náhrada  6,72  0,00 
  Kventiax 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 7,50   náhrada  4,37  1,79 
  Losartan Zentiva 12,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA01=Losartan (GP ANO) 7,50   náhrada  1,26  0,82 
  Norditropin NordiFlex 5 mg/1,5 ml; sol ira 1x1,5 ml (náplň skl. v napl.inj.pere); na recept; END, ENP; ind.obm.,ZP ATC=H01AC01=Somatotropin (GP NIE) 7,50   náhrada  106,46  28,81 
  Sunitinib Accord 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x12,5 mg (fľ.HDPE); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  425,67  0,00 
  Sunitinib G.L. Pharma 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x12,5 mg (blis.Al/OPA/AL/PVC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  397,30  0,00 
  Sunitinib Glenmark 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x12,5 mg (fľ.HDPE); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  425,68  0,00 
  Sunitinib Krka 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x1x12,5 mg (blis.OPA/Al/PE/Al-jednotliv.; na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  425,68  0,00 
  Sunitinib Mylan 12,5 mg; cps dur 30x12,5 mg (fľ.HDPE); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  425,67  0,00 
  Sunitinib Pharmagen 12,5 mg; cps dur 30x12,5 mg (fľ.HDPE); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  425,67  0,00 
  Sunitinib Sandoz 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x12,5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  425,67  0,00 
  Sunitinib STADA 12,5 mg; cps dur 30x1x12,5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-jednotliv; na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  425,67  0,00 
  Sunitinib Teva 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x1x12,5 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  425,67  0,00 
  Sunitinib Xantis 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x12,5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  425,67  0,00 
  Sunitinib Zentiva 12,5 mg; cps dur 30x12,5 mg (fľ.HDPE); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  425,67  0,00 
  Sutent 12,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x12,5 mg (fľ. HDPE); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX01= () 7,50   náhrada  425,67  0,00 
  Timonil retard 150 mg; tbl plg 50x150 mg; na recept; AGG, NEU, PLM, PSY; ATC=N03AF01=Karbamazepin (GP NIE) 7,50   náhrada  3,61  0,00 
  TRITACE 1,25 ; tbl 30x1,25 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C09AA05=Ramipril (GP ANO) 7,50   náhrada  2,18  1,56 
  Noxafil 100 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 24(2x12)x100 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm. ATC=J02AC04=Posakonazol (GP ANO) 8,00   náhrada  627,41  362,73 
  Posaconazole Sandoz 100 mg; tbl ent 24x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm. ATC=J02AC04=Posakonazol (GP ANO) 8,00   náhrada  264,68  0,00 
  Posaconazole STADA 100 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 24x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm. ATC=J02AC04=Posakonazol (GP ANO) 8,00   náhrada  264,68  0,00 
  Posakonazol Teva 100 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 24x1x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotliv; na recept; HEM, INF, ONK, TRN; ind.obm. ATC=J02AC04=Posakonazol (GP ANO) 8,00   náhrada  264,68  0,00 
  Sumatriptan Sandoz 100 mg tablety; tbl 4x100 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=N02CC01=Sumatriptan (GP ANO) 8,00   náhrada  5,99  3,46 
  Norepinephrine Kabi 1 mg/ml; con inf 10x5 ml (amp.skl.); na recept; ATC=C01CA03=Noradrenalin (GP NIE) 8,33   náhrada  56,74  35,04 
  Norepinephrine Kalceks 1 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 10x5 ml (amp. skl.); na recept; ATC=C01CA03=Noradrenalin (GP NIE) 8,33   náhrada  60,37  38,67 
  Neotigason 10 mg; cps dur 30x10 mg (blis.PVC/PVDC); na recept; DER, REU; ATC=D05BB02=Acitretin (GP NIE) 8,57   náhrada  11,27  0,00 
  Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x18,5 mg (blis.Al/Al-jednod.bal.); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE05= () 8,63   náhrada  51,24  11,93 
  Arisppa 10 mg tablety; tbl 14x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 9,33   náhrada  5,16  2,19 
  RISTIDIC 1,5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x1,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06DA03=Rivastigmin (GP ANO) 9,33   náhrada  7,86  0,00 
  Zeffix 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis.Al/PVC); na recept; GIT, HEP, INF; ind.obm. ATC=J05AF05=Lamivudin (GP ANO) 9,33   náhrada  25,81  0,00 
  Haloperidol-Richter 1,5 mg ; tbl 50x1,5 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=N05AD01=Haloperidol (GP ANO) 9,38   náhrada  1,92  0,00 
  Xolair 150 mg injekčný roztok; sol inj 1x 1 ml/150 mg; na recept; ALG, DER, TRN; ind.obm.,ZP ATC=R03DX05=Omalizumab (GP NIE) 9,38   náhrada  320,10  0,00 
  Ospen 1000; tbl flm 30x1000 KU (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=J01CE02=Fenoxymetylpenicilin (GP ANO) 9,87   náhrada  3,78  1,35 
  Adamon SR 100 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N02AX02=Tramadol (GP ANO) 10,00   náhrada  8,59  4,66 
  Aknenormin 10; cps mol 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DER; ind.obm. ATC=D10BA01=Izotretinoin (GP NIE) 10,00   náhrada  14,09  6,14 
  ASPENDOS 100 mg; tbl 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY, TRN; ATC=N06BA07=Modafinil (GP ANO) 10,00   náhrada  61,83  0,00 
  BELORETIN 10 mg; cps mol 30 (2x15) x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DER; ind.obm. ATC=D10BA01=Izotretinoin (GP NIE) 10,00   náhrada  7,95  0,00 
  Bemfola 150 IU/0,25 ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x0,25 ml/150 IU (náplň skl.v napl.pere + ; na recept; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 10,00   náhrada  225,00  67,50 
  Caprelsa 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX04= () 10,00   náhrada  1 512,19  0,00 
  Carvedigamma 12,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x12,5 mg (blis.); na recept; ATC=C07AG02=Carvedilol (GP ANO) 10,00   náhrada  1,71  0,32 
  Carvedilol-Teva 12,5 mg; tbl 30x12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AG02=Carvedilol (GP ANO) 10,00   náhrada  1,39  0,00 
  Coryol 12,5; tbl 30x12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C07AG02=Carvedilol (GP ANO) 10,00   náhrada  2,77  1,38 
  Flixotide Diskus 100 µg; plv inh 1x60 dávok (blis.+inhalátor); na recept; ALG, TRN; ATC=R03BA05=Flutikazon (GP NIE) 10,00   náhrada  7,33  0,00 
  FLONIDAN 10 mg; tbl 10x10 mg; na recept; ATC=R06AX13=Loratadin (GP ANO) 10,00   náhrada  1,75  1,21 
  HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie; sol inf 1x100 ml (10 % IG)+1x5 ml (rHuPH20) (liek.; na recept; ALG, HEM, INF; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 10,00   náhrada  633,85  0,00 
  Indometacin 100 Berlin-Chemie; sup 10x100 mg (fólia PVC/PE); na recept; ATC=M01AB01=Indometacin (GP NIE) 10,00   náhrada  3,40  2,37 
  Indometacin 100 Galvex; sup 10x100 mg (strip PVC/LDPE); na recept; ATC=M01AB01=Indometacin (GP NIE) 10,00   náhrada  1,37  0,34 
  Isotretinoin Actavis 10 mg; cps mol 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DER; ind.obm. ATC=D10BA01=Izotretinoin (GP NIE) 10,00   náhrada  8,85  0,90 
  Keppra 100 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x150 ml (fľ.skl.+1 ml per.kal.striek.PP/P; na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 10,00   náhrada  15,95  0,79 
  Keppra 100 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x150 ml (fľ.skl.+3 ml per.kal.striek.PP/P; na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 10,00   náhrada  15,95  0,79 
  KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok; sol inf 1x100 ml/10 g (liek.inj.skl.); na recept; ALG, DER, HEM, INF, NEU; ATC=J06BA02=Imunoglobulin, normalny ?udsky pre i. v. a. (GP NIE) 10,00   náhrada  553,60  0,00 
  Lamotrigin Actavis 100 mg; tbl dsp 30x100 mg (blis.PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 10,00   náhrada  6,13  0,80 
  Lamzede 10 mg prášok na infúzny roztok; plv ifo 1x10 mg (liek.inj.skl.); na recept; ENP, PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AB15= () 10,00   náhrada  1 044,13  69,66 
  MABRON RETARD 100; tbl plg 30x100 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=N02AX02=Tramadol (GP ANO) 10,00   náhrada  3,93  0,00 
  MAGNESIUM SULPFURICUM BBP 100 mg/ml injekčný/infúzny roztok; sol inj 10x10 ml (amp.skl.); na recept; ATC=A12CC02=Siran horecnaty (GP NIE) 10,00   náhrada  9,73  4,96 
  MEDOFLUCON 150 mg; cps dur 10x150 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J02AC01=Flukonazol (GP ANO) 10,00   náhrada  14,61  9,41 
  MEDORISPER 1 mg; tbl flm 50x1 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 10,00   náhrada  4,20  0,44 
  MEDOTRIGIN 100 mg; tbl 30x100 mg; na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 10,00   náhrada  6,26  0,93 
  NAVELBINE 10 mg; con inf 1x1 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 10,00   náhrada  11,91  2,64 
  ORFIRIL LONG 150 mg; cps plg 100x150 mg; na recept; NEU, PSY; ATC=N03AG01=Kyselina valproova (GP NIE) 10,00   náhrada  8,87  0,00 
  Prevenar 13 injekčná suspenzia; sus inj 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napln.+ samost.i; na recept; ind.obm. ATC=J07AL02=Vakcina proti pneumokokom, purifikovany polysacharidovy konjugovany antigen (GP NIE) 10,00   náhrada  508,72  0,00 
  Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok; sol inf 1x100 ml (liek.inj.skl.); na recept; ALG, DER, HEM, INF, NEU; ATC=J06BA02=Imunoglobulin, normalny ?udsky pre i. v. a. (GP NIE) 10,00   náhrada  554,31  0,71 
  Rispen 1 ; tbl flm 50x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N05AX08=Risperidon (GP ANO) 10,00   náhrada  4,27  0,51 
  SANVAL 10 mg; tbl flm 10x10 mg (blis.Al/PVC); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 10,00   náhrada  1,29  0,79 
  Talliton 12,5 mg; tbl 30x12,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/AL); na recept; ATC=C07AG02=Carvedilol (GP ANO) 10,00   náhrada  1,92  0,53 
  Topiramate Neuraxpharm 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX11=Topiramat (GP NIE) 10,00   náhrada  8,59  0,67 
  TRALGIT SR 100 ; tbl plg 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N02AX02=Tramadol (GP ANO) 10,00   náhrada  5,53  1,60 
  Tramadol Mylan 100 mg; tbl plg 30x100 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ATC=N02AX02=Tramadol (GP ANO) 10,00   náhrada  4,70  0,77 
  Tramadol Retard Actavis 100 mg; tbl plg 30x100 mg (blis.Al/PVC-priehľ.); na recept; ATC=N02AX02=Tramadol (GP ANO) 10,00   náhrada  4,70  0,77 
  TRAMAL retard tablety 100 mg; tbl plg 30x100 mg (blis.); na recept; ATC=N02AX02=Tramadol (GP ANO) 10,00   náhrada  4,70  0,77 
  UNICLOPHEN 0,1 %; int opo 1x10 ml (fľa. PE); na recept; OPH; ATC=S01BC03=Diklofenak (GP NIE) 10,00   náhrada  3,35  0,00 
  Xarelto 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x10 mg (blis.PP/Al); na recept; ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AF01= () 10,00   náhrada  22,47  12,15 
  ZAVEDOS 1 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x10 ml/10 mg (liek.PP); na recept; HEM, ONK; ATC=L01DB06=Idarubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  89,10  0,00 
  ZAVEDOS 10 mg; cps dur 1x10 mg (fľ.skl.jantárová); na recept; HEM, ONK; ATC=L01DB06=Idarubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  52,96  4,76 
  Zolpidem Vitabalans 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 10,00   náhrada  1,50  1,00 
  Zolpidem Xantis 10 mg; tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N05CF02=Zolpidem (GP NIE) 10,00   náhrada  1,29  0,79 
  Glepark 0,18 mg; tbl 100x0,18 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 10,29   náhrada  9,50  0,00 
  Pramipexol STADA 0,18 mg tablety; tbl 100(10x10)x0,18 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N04BC05=Pramipexol (GP NIE) 10,29   náhrada  9,50  0,00 
  Otezla 10 mg filmom obalené tablety,Otezla 20 mg filmom obalené tablety, Otezla 30 mg filmom obalené tablety; tbl flm 4x10 mg+4x20 mg+19x30 mg (blis.PVC/Al); na recept; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA32= () 11,50   náhrada  288,86  0,00 
  V-PENICILIN BBP 1,2 MIU tablety; tbl 30x1,2 MU (blis.PVC/Al); na recept; ATC=J01CE02=Fenoxymetylpenicilin (GP ANO) 11,76   náhrada  4,74  1,85 
  Advagraf 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 60x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 12,00   náhrada  74,00  38,18 
  Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu; gru por 12x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 12,00   náhrada  7,53  1,88 
  Binocrit 2 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol iru 6x1,0 ml/2000 IU (striek.inj.skl.napln.+oc; na recept; HEM, NEF, ONK, PED; ind.obm. ATC=B03XA01=Erytropoetin (GP NIE) 12,00   náhrada  59,20  2,67 
  CINIE 100; tbl 6x100 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=N02CC01=Sumatriptan (GP ANO) 12,00   náhrada  12,00  8,21 
  Dailiport 1 mg; cps pld 60x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.; na recept; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 12,00   náhrada  35,82  0,00 
  GECROL 1 mg; cps dur 60x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; HEP, KAR, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 12,00   náhrada  35,82  0,00 
  GONAL f 900 IU/1,5 ml (66 mikrogramov/1,5 ml), injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x1,5 ml/900 IU (1 napl.skl.pero+14 ihiel); na recept; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 12,00   náhrada  308,81  166,41 
  Ovaleap 900 IU/1,5 ml injekčný roztok; sol inj 1x900 IU/1,5 ml+20 inj.ihiel (náplň skl.); na recept; END, GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 12,00   náhrada  203,43  61,03 
Strana č.
< späť  tam >