Počet liekov s 1 je 1527 (t.j. 16 strán).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS; sol inf 10x500 ml (LDPE fľa.); na recept; ATC=B05BA03=Cukry (GP NIE) 50,00   náhrada  11,07  0,00 
  ABASAGLAR 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 10(2x5)x3 ml (pero napl.skl.- KwikPen-1-80; na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 75,00   náhrada  83,41  17,11 
  Abiraterón Sandoz 1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1000 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ONK, URK; ind.obm.,ZP ATC=L02BX03= () 30,00   náhrada  1 685,99  0,00 
  ACARIZAX 12 SQ-HDM; lyo por 30x12 SQ-HDM; na recept; ALG; ATC=V01AA03= () 30,00   náhrada  81,56  12,23 
  ACARIZAX 12 SQ-HDM; lyo por 90x12 SQ-HDM; na recept; ALG; ATC=V01AA03= () 90,00   náhrada  264,07  39,61 
  ACCEL 10 mg; tbl 30x10 mg; na recept; ATC=C08CA01=Amlodipin (GP ANO) 60,00   náhrada  2,64  1,74 
  ACCUZIDE 10 ; tbl flm 100x10 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09BA06=Quinapril a diuretika (GP NIE) 100,00   náhrada  12,68  6,78 
  ACCUZIDE 10 ; tbl flm 30x10 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C09BA06=Quinapril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  4,58  2,81 
  Aceclofenac Accord 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.Al/Al); na recept; AGG, GER, NEU, ORT, REU; ATC=M01AB16=Aceklofenak (GP ANO) 15,00   náhrada  2,47  1,48 
  Aceclofenac Accord 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.Al/Al); na recept; AGG, GER, NEU, ORT, REU; ATC=M01AB16=Aceklofenak (GP ANO) 30,00   náhrada  4,95  2,97 
  Aclexa 100 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, ORT, REU; ind.obm. ATC=M01AH01=Celekoxib (GP ANO) 15,00   náhrada  8,96  5,63 
  Acnatac 10 mg/g+0,25 mg/g gél; gel 1x30 g (tuba Al); na recept; DER; ATC=D10AF51=Klindamycin, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  18,47  13,85 
  ACTAIR 100 IR sublingválne tablety, ACTAIR 300 IR sublingválne tablety; tbl slg 3x100 IR+28x300 IR (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ALG; ATC=V01AA03= () 30,00   náhrada  80,20  10,90 
  Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablety; tbl 28x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA07=Telmisartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  4,34  0,00 
  Actelsar HCT 80 mg/12,5 mg tablety; tbl 90x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA07=Telmisartan a diuretika (GP NIE) 90,00   náhrada  13,94  0,00 
  Actrapid Penfill 100 IU/ ml; sol inj 10x3 ml/300 IU (3,5 mg/ ml) (skl.náplň); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB01=Inzulin humanny (GP NIE) 75,00   náhrada  52,35  9,90 
  Adamon SR 100 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=N02AX02=Tramadol (GP ANO) 10,00   náhrada  8,59  4,66 
  ADAXIB 100 mg; cps dur 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, ORT, REU; ind.obm. ATC=M01AH01=Celekoxib (GP ANO) 15,00   náhrada  7,50  4,17 
  Adempas 1 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x1 mg (blis.PP/Al); na recept; KAR; ind.obm.,ZP ATC=C02KX05= () 14,00   náhrada  1 015,03  0,00 
  Adempas 1,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x1,5 mg (blis.PP/Al); na recept; KAR; ind.obm.,ZP ATC=C02KX05= () 14,00   náhrada  1 015,03  0,00 
  Adezop 10 mg; tbl 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 28,00   náhrada  12,70  7,77 
  Adezop 10 mg; tbl 84x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10AX09=Ezetimib (GP ANO) 84,00   náhrada  38,10  23,32 
  Adolax 10 mg/5 mg; tbl plg 60x1x10 mg/5 mg (blis.PVC/PVDC/PET/Al-jedn; na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA55=Oxykodon, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  22,20  0,00 
  Adolax 20 mg/10 mg; tbl plg 60x1x20 mg/10 mg (blis.PVC/PVDC/PET/Al-jed; na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA55=Oxykodon, kombinacie (GP NIE) 30,00   náhrada  39,95  0,00 
  Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok; sol inj 10x1 ml (amp.skl.jantárová); na recept; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 20,00   náhrada  9,27  1,13 
  Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok; sol inj 25x1 ml (amp.skl.jantárová); na recept; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 50,00   náhrada  20,32  0,00 
  Advagraf 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 60x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; HEP, NEF; ind.obm. ATC=L04AD02=Takrolimus (GP NIE) 12,00   náhrada  74,00  38,18 
  ADVATE 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1000 IU+1x2 ml solv. (liek.inj.skl.+liek; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 2,00   náhrada  643,00  92,51 
  ADVATE 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1000 IU+1x2 ml solv. (liek.inj.skl.+liek; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 2,00   náhrada  637,78  87,29 
  ADVATE 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1000 IU+1x5 ml solv. (liek.inj.skl.+liek; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 2,00   náhrada  643,00  92,51 
  ADVATE 1500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1500 IU+1x2 ml solv. (liek.inj.skl.+liek; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 3,00   náhrada  962,57  136,83 
  ADVATE 1500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1500 IU+1x2 ml solv. (liek.inj.skl.+liek; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 3,00   náhrada  974,33  148,59 
  ADYNOVI 1 000 IU/2 ml prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1 000 IU + 1xsolv.2 ml (liek.inj.skl.+sp; na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 2,00   náhrada  665,79  4,63 
  Afinitor 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis. Al/PA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EG02= () 30,00   náhrada  1 601,35  396,79 
  Aflamil 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (blis.PAD/Al/PVC/Al); na recept; AGG, GER, NEU, ORT, REU; ATC=M01AB16=Aceklofenak (GP ANO) 15,00   náhrada  5,09  4,10 
  Aflamil 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PAD/Al/PVC/Al); na recept; AGG, GER, NEU, ORT, REU; ATC=M01AB16=Aceklofenak (GP ANO) 30,00   náhrada  11,73  9,75 
  AFONILUM SR 125 ; cps plg 50x125 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=R03DA04=Teofylin (GP ANO) 15,62   náhrada  3,33  1,07 
  AFSTYLA 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1000 IU+2,5 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD02=Faktor VIII. (GP NIE) 2,00   náhrada  515,21  0,00 
  Agen 10 ; tbl 30x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C08CA01=Amlodipin (GP ANO) 60,00   náhrada  2,07  1,17 
  Agen 10; tbl 90x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C08CA01=Amlodipin (GP ANO) 180,00   náhrada  7,82  5,12 
  Aimovig 140 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x1 ml/140 mg (striek.inj.skl.v napl.pere); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=N02CD01= () 56,00   náhrada  424,69  105,77 
  Aknenormin 10; cps mol 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DER; ind.obm. ATC=D10BA01=Izotretinoin (GP NIE) 10,00   náhrada  14,09  6,14 
  Alecensa 150 mg tvrdé kapsuly; cps dur 224 (4x56)x150 mg (blis.PA/Al/PVC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01ED03= () 28,00   náhrada  4 870,65  0,00 
  Alfakalcidol SANDOZ 1 µg mäkké kapsuly; cps mol 30x1 µg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=A11CC03=Alfakalcidol (GP ANO) 30,00   náhrada  10,01  1,22 
  Alfakalcidol SANDOZ 1 µg mäkké kapsuly; cps mol 60x1 µg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=A11CC03=Alfakalcidol (GP ANO) 60,00   náhrada  17,73  0,15 
  ALFAMED 1,0 mikrogram; cps mol 30x1 µg (fľ.HDPE s HDPE uzáver.); na recept; ATC=A11CC03=Alfakalcidol (GP ANO) 30,00   náhrada  10,01  1,22 
  ALFAMED 1,0 mikrogram; cps mol 90x1 µg (fľ.HDPE s PP uzáver.); na recept; ATC=A11CC03=Alfakalcidol (GP ANO) 90,00   náhrada  26,60  0,23 
  Alfuzosin Mylan 10 mg; tbl plg 60x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; URO; ATC=G04CA01=Alfuzosin (GP NIE) 60,00   náhrada  10,00  5,44 
  Alfuzosin Mylan 10 mg; tbl plg 90x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; URO; ATC=G04CA01=Alfuzosin (GP NIE) 90,00   náhrada  15,00  8,16 
  Alfuzosin Sandoz 10 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 90x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; URO; ATC=G04CA01=Alfuzosin (GP NIE) 90,00   náhrada  7,14  0,30 
  Algogesic 100 µg/ h transdermálna náplasť; emp tdm 5x100 µg/1 h; na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU, URK; ind.obm. ATC=N02AB03=Fentanyl (GP NIE) 60,00   náhrada  27,03  0,00 
  ALPHA D3 1 µg; cps mol 30x1 µg (fľaš.); na recept; ATC=A11CC03=Alfakalcidol (GP ANO) 30,00   náhrada  10,01  1,22 
  ALPHA D3 1 µg; cps mol 90x1 µg (fľaš.); na recept; ATC=A11CC03=Alfakalcidol (GP ANO) 90,00   náhrada  26,60  0,23 
  ALPROLIX 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x1000 IU + 5 ml solv. (liek.inj.skl.); na recept; HEM; ind.obm. ATC=B02BD04=Faktor IX. (GP NIE) 2,86   náhrada  1 012,78  16,98 
  Alunbrig 180 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x180 mg (blis.Aclar/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01ED04= () 28,00   náhrada  4 282,38  0,00 
  Alunbrig 90 mg + 180 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x90 mg + 180 mg (blis.Aclar/Al - úvod.ba; na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01ED04= () 24,50   náhrada  4 282,38  0,00 
  Alventa 150 mg; cps pld 30x150 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AX16=Venlafaxin (GP ANO) 45,00   náhrada  4,71  0,07 
  Alventa 150 mg; cps pld 60x150 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AX16=Venlafaxin (GP ANO) 90,00   náhrada  9,19  0,00 
  Alvesco 160 Inhalátor; sol inh 120x160 µg (obal Al tlak.); na recept; ALG, TRN; ATC=R03BA08=Ciklezonid (GP NIE) 120,00   náhrada  36,35  3,59 
  Amarhyton 100 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním; cps pld 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; KAR; ATC=C01BC04=Flekainid (GP NIE) 30,00   náhrada  9,69  2,67 
  AMIRAP 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x10 mg/10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ATC=C09BB07= () 30,00   náhrada  6,20  2,06 
  AMIRAP 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x10 mg/5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ATC=C09BB07= () 30,00   náhrada  4,67  0,98 
  AMIRAP 5 mg/10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x5 mg/10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ATC=C09BB07= () 30,00   náhrada  5,45  2,09 
  Amlator 10 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 30,00   náhrada  5,22  3,69 
  Amlator 10 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 90,00   náhrada  12,81  8,22 
  Amlator 10 mg/5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 30,00   náhrada  4,80  3,72 
  Amlator 10 mg/5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 90,00   náhrada  12,36  9,12 
  Amlator 20 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 30,00   náhrada  8,38  6,22 
  Amlator 20 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x20 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C10BX03=Atorvastatin a amlodipin (GP NIE) 90,00   náhrada  18,60  12,12 
  Amlessa 4 mg/10 mg tablety; tbl 30x4 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  5,15  1,79 
  Amlessa 4 mg/10 mg tablety; tbl 90x4 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  15,15  5,07 
  Amlessa 8 mg/10 mg tablety; tbl 30x8 mg/10 mg (blisOPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  7,55  3,41 
  Amlessa 8 mg/10 mg tablety; tbl 90x8 mg/10 mg (blisOPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  17,19  4,77 
  Amlessa Neo 10 mg/10 mg tablety; tbl 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC//Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  19,37  6,95 
  Amlessa Neo 10 mg/5 mg tablety; tbl 90x10 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC//Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  19,24  8,17 
  Amlessa Neo 5 mg/10 mg tablety; tbl 90x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC//Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  17,28  7,20 
  Amlodipin ratiopharm 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C08CA01=Amlodipin (GP ANO) 60,00   náhrada  0,87  0,00 
  Amlodipin Vitabalans 10 mg tablety; tbl 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C08CA01=Amlodipin (GP ANO) 200,00   náhrada  4,34  1,34 
  Amlodipin Vitabalans 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=C08CA01=Amlodipin (GP ANO) 60,00   náhrada  1,67  0,77 
  Amlodipín/Valsartan Sandoz 10 mg/160 mg; tbl flm 28x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC); na recept; ATC=C09DB01=Valsartan a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  6,52  2,60 
  Amlodipín/Valsartan Sandoz 5 mg/160 mg; tbl flm 28x5 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC); na recept; ATC=C09DB01=Valsartan a amlodipin (GP NIE) 28,00   náhrada  6,41  2,91 
  AMLOPIN S 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (bli.PVC/Al); na recept; ATC=C08CA01=Amlodipin (GP ANO) 60,00   náhrada  1,47  0,57 
  Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu; gru por 12x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 12,00   náhrada  7,53  1,88 
  Amoksiklav 156,25 mg/5 ml; plu por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 3,12   náhrada  2,67  1,20 
  Amoksiklav 2x1000 mg; tbl flm 14x1000 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 14,00   náhrada  6,19  1,86 
  Amoksiklav 312,5 mg/5 ml; plu por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá); na recept; ATC=J01CR02=Amoxicilin a inhibitor betalaktamazy (GP NIE) 6,25   náhrada  4,67  1,73 
  Anaprex 1 mg; tbl flm 28x1 mg (blis.PVC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG03=Anastrozol (GP ANO) 28,00   náhrada  7,30  0,00 
  ANARGIL 100 mg; cps 100x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ALG, DER, END, GYN, HEM; ATC=G03XA01=Danazol (GP ANO) 16,67   náhrada  44,40  2,22 
  Anastrozol Ebewe 1 mg; tbl flm 30x1 mg (blis.PVC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG03=Anastrozol (GP ANO) 30,00   náhrada  7,82  0,00 
  Anastrozol-ratiopharm 1 mg; tbl flm 28x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG03=Anastrozol (GP ANO) 28,00   náhrada  7,30  0,00 
  Anastrozol-ratiopharm 1 mg; tbl flm 90x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG03=Anastrozol (GP ANO) 90,00   náhrada  23,46  0,00 
  Anau 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-neperfor.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,40  0,00 
  Anau 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-neperfor.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  53,89  0,00 
  ANOPYRIN 100 mg; tbl 28x100 mg (blis.PVC//PVDC/Al); voľnopredajný; ATC=B01AC06=Kyselina acetylsalicylova (GP ANO) 28,00   náhrada  1,49  0,79 
  ANOPYRIN 100 mg; tbl 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); voľnopredajný; ATC=B01AC06=Kyselina acetylsalicylova (GP ANO) 56,00   náhrada  3,12  1,72 
  ANOPYRIN 100 mg; tbl 84x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); voľnopredajný; ATC=B01AC06=Kyselina acetylsalicylova (GP ANO) 84,00   náhrada  4,41  2,31 
  Apidra 100 jednotiek/ml injekčný roztok v injekčnej liekovke; sol inj 1x10 ml (100 IU/ ml) (skl. liekov.); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB06=Inzulin glulizin (GP NIE) 25,00   náhrada  19,34  0,00 
  Apidra SoloStar 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x3 ml (100 IU/ ml) (napl. pero- sklo- Sol; na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AB06=Inzulin glulizin (GP NIE) 37,50   náhrada  27,63  0,00 
  Aprepitant Stada 80 mg a Aprepitant Stada 125 mg; cps dur 1x125 mg+2x80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=A04AD12=Aprepitant (GP ANO) 3,00   náhrada  25,37  0,00 
  Aricogan 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 20,00   náhrada  6,35  0,00 
Strana č.
< späť tam >