Zoznam liekových náhrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Dasatinib Krka 70 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x70 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE06=Dasatinib (GP NIE) 30,00   náhrada  1 875,27  0,00 
  SPRYCEL 70 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x70 mg (fľ.HDPE); ; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE06=Dasatinib (GP NIE) 30,00   náhrada  3 409,59  1 534,32