Zoznam liekov������������������������������������������������������ch n������������������������������������������������������hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Carbaglu 200 mg dispergovateľné tablety; tbl dsp 5x200 mg (obal PP); ; PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AA05= () 5,00   náhrada  328,21  0,00 
  Carbaglu 200 mg dispergovateľné tablety; tbl dsp 60x200 mg (obal PP); ; PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AA05= () 60,00   náhrada  4 170,42  231,90