Zoznam liekov������������������������������������������������������ch n������������������������������������������������������hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Pegasys 180 mikrogramov injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl.+inj.ihla); ; GIT,HEP,INF; ind.obm.,ZP ATC=L03AB11=Peginterferon alfa-2a (GP NIE) 6,92   náhrada  159,44  0,00