Zoznam liekov������������������������������������������������������ch n������������������������������������������������������hrad
Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Bicacel 150 mg; tbl flm 30x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ONK,URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 90,00   náhrada  44,10  0,00 
  Bicagelan 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK,URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 270,00   náhrada  132,30  0,00 
  Bicalutamid-Teva 150 mg; tbl flm 90x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK,URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 270,00   náhrada  132,30  0,00 
  Bicalutamide Pharmevid 150 mg; tbl flm 90x150 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ONK,URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 270,00   náhrada  132,30  0,00 
  Binabic 150 mg; tbl flm 28x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK,URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 84,00   náhrada  41,15  0,00 
  Binabic 150 mg; tbl flm 98x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK,URO; ATC=L02BB03=Bikalutamid (GP ANO) 294,00   náhrada  144,06  0,00