Zoznam liekov������������������������������������������������������ch n������������������������������������������������������hrad
Počet liekov je 8 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  CellCept 250 mg kapsuly; cps dur 100x250 mg (blis.PVC/Alu); ; HEM,HEP,INT,KAR,KLF,NEF; ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 12,50   náhrada  37,48  10,57 
  CellCept 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/Alu); ; HEM,HEP,INT,KAR,KLF,NEF; ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 12,50   náhrada  37,10  6,60 
  CellCept 500 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok; plc ifc 4x500 mg (skl. liek.); ; HEM,HEP,INT,KAR,KLF,NEF; ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 1,00   náhrada  33,67  0,00 
  Myfenax 250 mg tvrdé kapsuly; cps dur 100x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; HEM,HEP,INT,KAR,KLF,NEF; ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 12,50   náhrada  26,91  0,00 
  Myfenax 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; HEM,HEP,INT,KAR,KLF,NEF; ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 12,50   náhrada  30,49  0,00 
  MYFORTIC 180 mg; tbl ent 120x180 mg; na recept; INT,KLF,NEF; ind.obm. ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 15,00   náhrada  83,90  0,96 
  MYFORTIC 360 mg; tbl ent 120x360 mg; na recept; INT,KLF,NEF; ind.obm. ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 30,00   náhrada  165,87  0,00 
  Mykofenolát mofetil Sandoz 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM,HEP,INT,KAR,KLF,NEF; ATC=L04AA06=Mofetyl mykofenolat (GP NIE) 12,50   náhrada  30,49  0,00