Zoznam liekov������������������ch n������������������hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Afinitor 5 mg tablety; tbl 30x5 mg (blis. Al/PA/Al/PVC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XE10=Everolimus (GP NIE) 15,00   náhrada  1 731,29  0,00 
  Afinitor 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis. Al/PA/Al/PVC); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XE10=Everolimus (GP NIE) 30,00   náhrada  2 190,11  0,00