Zoznam liekov������������������ch n������������������hrad
Počet liekov je 13 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Rosazimib 10 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  14,58  0,00 
  Rosazimib 20 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  15,54  0,00 
  RUZEB 10 mg/10 mg; tbl 28x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 28,00   náhrada  13,60  0,00 
  RUZEB 20 mg/10 mg; tbl 28x20 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 28,00   náhrada  14,50  0,00 
  Rosazimib 40 mg/10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  19,83  2,13 
  RUZEB 5 mg/10 mg; tbl 28x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 28,00   náhrada  15,40  2,24 
  ROZOR 10 mg/10 mg; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  17,82  3,24 
  ROZOR 20 mg/10 mg; tbl flm 30x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  18,78  3,24 
  ROZOR 10 mg/10 mg; tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 90,00   náhrada  48,10  4,36 
  Zenon 10 mg/10 mg; tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  19,92  5,34 
  Zenon 10 mg/20 mg; tbl flm 30x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  20,91  5,37 
  Zenon 10 mg/40 mg; tbl flm 30x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 30,00   náhrada  23,07  5,37 
  ROZOR 20 mg/10 mg; tbl flm 90x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA06= () 90,00   náhrada  53,47  6,85