Zoznam liekov������������������ch n������������������hrad
Počet liekov je 33 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Xarelto 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x10 mg (blis.PP/Al); na recept; ORT,UCH; ind.obm. ATC=B01AF01= () 10,00   náhrada  22,79  12,47 
  Assubex 10 mg; tbl flm 14x10 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ORT,UCH; ind.obm. ATC=B01AF01= () 14,00   náhrada  16,70  2,25 
  Assubex 15 mg; tbl flm 28x15 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  32,11  3,21 
  Assubex 20 mg; tbl flm 28x20 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  32,11  3,21 
  Rivaroxabán Sandoz 15 mg; tbl flm 28x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al s fóliou-priehľ; na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  32,11  3,21 
  Rivaroxabán Sandoz 20 mg; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al s fóliou-priehľ; na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  32,11  3,21 
  Rivaxa 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  28,89  0,00 
  Rivaxa 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  28,89  0,00 
  Xanirva 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PVC/Al); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  32,11  3,21 
  Xanirva 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  32,11  3,21 
  Xarelto 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  58,46  29,56 
  Xarelto 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x2,5 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG,GER,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  60,13  2,31 
  Xarelto 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  58,46  29,56 
  Xerdoxo 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al-kalendár.ba; na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  32,11  3,21 
  Xerdoxo 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al-kalendár.ba; na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  32,11  3,21 
  Assubex 15 mg; tbl flm 42x15 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  48,16  4,82 
  Rivaroxabán Sandoz 15 mg; tbl flm 42x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al s fóliou-priehľ; na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  48,16  4,82 
  Rivaxa 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  43,34  0,00 
  Xanirva 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x15 mg (blis.PVC/Al); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  48,16  4,82 
  Xarelto 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x15 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  85,91  42,57 
  Xerdoxo 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x15 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al-kalendár.ba; na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  48,16  4,82 
  Assubex 15 mg; tbl flm 98x15 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  121,61  20,47 
  Assubex 20 mg; tbl flm 98x 20 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  121,61  20,47 
  Rivaroxabán Sandoz 15 mg; tbl flm 98x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al s fóliou-priehľ; na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  112,37  11,23 
  Rivaroxabán Sandoz 20 mg; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al s fóliou-priehľ; na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  112,37  11,23 
  Rivaxa 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  101,13  0,00 
  Rivaxa 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  101,13  0,00 
  Xanirva 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x15 mg (blis.PVC/Al); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  112,37  11,23 
  Xanirva 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/Al); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  112,37  11,23 
  Xarelto 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x15 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  217,20  116,06 
  Xarelto 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x20 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  217,22  116,08 
  Xerdoxo 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x15 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al-kalendár.ba; na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  112,37  11,23 
  Xerdoxo 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al-kalendár.ba; na recept; ANG,CCH,GER,HEM,INT,KAR,NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  112,37  11,23