Zoznam liekov������ch n������hrad
Počet liekov je 14 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Zetovar 10 mg/10 mg tablety; tbl 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  14,30  0,00 
  Zetovar 10 mg/80 mg tablety; tbl 30x10 mg/80 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA,END,GER,INT,KAR; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  21,75  0,00 
  Zetovar 10 mg/20 mg tablety; tbl 30x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  15,90  0,90 
  Zetovar 10 mg/40 mg tablety; tbl 30x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  18,36  0,90 
  Torvazin Plus 20 mg/10 mg; cps dur 90x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  47,70  2,70 
  Torvazin Plus 40 mg/10 mg; cps dur 90x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  55,08  2,70 
  Zetovar 10 mg/20 mg tablety; tbl 90x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  47,70  2,70 
  Zetovar 10 mg/40 mg tablety; tbl 90x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  55,08  2,70 
  Torvazin Plus 20 mg/10 mg; cps dur 30x20 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  18,24  3,24 
  Torvazin Plus 40 mg/10 mg; cps dur 30x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  20,70  3,24 
  ATOZET 10 mg/40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  38,56  21,10 
  ATOZET 10 mg/20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 30,00   náhrada  37,14  22,14 
  ATOZET 10 mg/40 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  126,81  74,43 
  ATOZET 10 mg/20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; DIA,END,GER,INT,KAR,KLF; ind.obm. ATC=C10BA05= () 90,00   náhrada  131,94  86,94