Zoznam liekov������ch n������hrad
Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  CRYSVITA 10 mg injekčný roztok; sol inj 1x1 ml/10 mg (liek.inj.skl.); ; ENP, NEF; ind.obm.,ZP ATC=M05BX05= () 1,00   náhrada  2 858,99  0,00 
  CRYSVITA 20 mg injekčný roztok; sol inj 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl.); ; ENP, NEF; ind.obm.,ZP ATC=M05BX05= () 2,00   náhrada  5 722,42  0,00 
  CRYSVITA 30 mg injekčný roztok; sol inj 1x1 ml/30 mg (liek.inj.skl.); ; ENP, NEF; ind.obm.,ZP ATC=M05BX05= () 3,00   náhrada  8 585,83  0,00