Zoznam liekov������ch n������hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Tasmar 100 mg filmom obalená tableta; tbl flm 100x100 mg (fľ.skl.); ; NEU,PSY; ind.obm. ATC=N04BX01=Tolkapon (GP NIE) 33,33   náhrada  108,79  3,26