Zoznam liekov������ch n������hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Synagis 100 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x0,5 ml/50 mg (liek.inj.skl.); ; KAR, LRN, TRN; ind.obm.,ZP ATC=J06BD01= () 1,00   náhrada  422,83  0,00