Zoznam liekov������ch n������hrad
Počet liekov je 5 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Caelyx 2 mg/ ml infúzny koncentrát; con inf 1x10 ml (liek.inj.skl.); ; HEM,ONK; ind.obm. ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 20,00   náhrada  361,20  0,00 
  Doxorubicin "Ebewe" 2 mg/ml; sol ijf 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  13,26  0,01 
  Doxorubicin "Ebewe" 2 mg/ml; sol ijf 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 10,00   náhrada  2,65  0,00 
  Doxorubicin medac 2 mg/ml infúzny roztok; sol inf 1x25 ml/50 mg (liek.skl.); na recept; HEM,ONK; ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 50,00   náhrada  31,15  17,90 
  Myocet 50 mg prášok, disperzia a rozpúšťadlo na koncentrát pre infúznu disperziu; plv dct 2xset (50 mg prášok+1,9 ml lip.+3 ml tlm.r; na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01DB01=Doxorubicin (GP NIE) 100,00   náhrada  952,15  0,00