Zoznam liekov������ch n������hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Xolair 150 mg injekčný roztok; sol inj 1x 1 ml/150 mg; ; ALG,DER,TRN; ind.obm.,ZP ATC=R03DX05=Omalizumab (GP NIE) 9,38   náhrada  322,53  0,00 
  Xolair 75 mg injekčný roztok; sol inj 1x 0,5 ml/75 mg; ; ALG,TRN; ind.obm.,ZP ATC=R03DX05=Omalizumab (GP NIE) 4,69   náhrada  161,28  0,00