Zoznam liekov������ch n������hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  XELJANZ 11 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 28x11 mg (blis.Al/PVC/Al); ; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA29= () 28,00   náhrada  749,63  0,00 
  XELJANZ 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.Al/PVC/Al); ; GIT,REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA29= () 28,00   náhrada  721,74  0,00