Zoznam liekov������ch n������hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Translarna 125 mg granulát na perorálnu suspenziu; gru por 30x125 mg (vre.Al); ; NEU; ind.obm.,ZP ATC=M09AX03= () 1,34   náhrada  3 297,21  461,61 
  Translarna 250 mg granulát na perorálnu suspenziu; gru por 30x250 mg (vre.Al); ; NEU; ind.obm.,ZP ATC=M09AX03= () 2,68   náhrada  6 584,04  921,76