Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 9 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  ABASAGLAR 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 10(2x5)x3 ml (pero napl.skl.- KwikPen-1-80; ; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 75,00   náhrada  84,58  7,93 
  LANTUS; sol inj 10x3 ml (skl. náplň v pere pre SoloStar); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 75,00   náhrada  91,43  14,78 
  LANTUS; sol inj 5x3 ml (skl. náplň v pere pre SoloStar); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 37,50   náhrada  46,84  8,51 
  LANTUS; sol inj 5x3 ml (skl. náplň); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 37,50   náhrada  46,78  8,45 
  Semglee 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 10 (2x5)x3 ml/300 jednotiek (náplň skl. v ; na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 75,00   náhrada  76,65  0,00 
  Semglee 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x3 ml/300 jednotiek (náplň skl. v pere); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 37,50   náhrada  38,32  0,00 
  Toujeo 300 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 3x1,5 ml (náplň skl.v napl.pere); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 33,75   náhrada  40,89  2,31 
  Toujeo 300 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 3x3 ml (náplň skl.v napl.pere DoubleStar); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 67,50   náhrada  78,66  1,51 
  Toujeo 300 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 5x1,5 ml (náplň skl.v napl.pere); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 56,25   náhrada  65,60  1,31