Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 180(2x90x1)x2,5 mg/1000 mg (blis.Al/PVC/PC; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 90,00   náhrada  124,51  1,48 
  Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 180(3x60x1)x2,5 mg/1000 mg (blis.Al/PVC/PC; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 90,00   náhrada  124,51  1,48 
  Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x2,5 mg/1000 mg (blis.Al/PVC/PCTFE/PVC; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 30,00   náhrada  40,73  0,00 
  Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 180(2x90x1)x2,5 mg/850 mg (blis.Al/PVC/PCT; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 90,00   náhrada  124,51  3,91 
  Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 180(3x60x1)x2,5 mg/850 mg (blis.Al/PVC/PCT; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 90,00   náhrada  124,51  3,91 
  Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x2,5 mg/850 mg (blis.Al/PVC/PCTFE/PVC-; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 30,00   náhrada  40,73  0,53