Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Replagal 1 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 10x3,5 ml (liek.inj.skl.); ; PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AB03= () 35,00   náhrada  18 985,03  379,69