Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Revestive 1,25 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 28x1,25 mg+28x0,5 ml solv.(liek.inj.skl.+s; ; GIT,INT,PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AX08= () 7,00   náhrada  9 000,28  0,00 
  Revestive 5 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 28x5 mg+28x0,5 ml solv.(liek.inj.skl.+stri; na recept; GIT,INT,PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AX08= () 28,00   náhrada  18 088,99  0,00