Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 33 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Assubex 10 mg; tbl flm 14x10 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AF01= () 14,00   náhrada  16,70  0,64 
  Assubex 15 mg; tbl flm 28x15 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  32,11  0,00 
  Assubex 15 mg; tbl flm 42x15 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  48,16  0,00 
  Assubex 15 mg; tbl flm 98x15 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  121,61  9,20 
  Assubex 20 mg; tbl flm 28x20 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  32,11  0,00 
  Assubex 20 mg; tbl flm 98x 20 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  121,61  9,20 
  Rivaroxabán Sandoz 15 mg; tbl flm 28x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al s fóliou-priehľ; ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  32,11  0,00 
  Rivaroxabán Sandoz 15 mg; tbl flm 42x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al s fóliou-priehľ; ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  48,16  0,00 
  Rivaroxabán Sandoz 15 mg; tbl flm 98x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al s fóliou-priehľ; ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  112,37  0,00 
  Rivaroxabán Sandoz 20 mg; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al s fóliou-priehľ; ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  32,11  0,00 
  Rivaroxabán Sandoz 20 mg; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al s fóliou-priehľ; ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  112,37  0,00 
  Rivaxa 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  28,89  0,00 
  Rivaxa 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  43,34  0,00 
  Rivaxa 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  101,13  0,00 
  Rivaxa 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  28,89  0,00 
  Rivaxa 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  101,13  0,00 
  Xanirva 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PVC/Al); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  32,11  0,00 
  Xanirva 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x15 mg (blis.PVC/Al); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  48,16  0,00 
  Xanirva 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x15 mg (blis.PVC/Al); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  112,37  0,00 
  Xanirva 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/Al); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  32,11  0,00 
  Xanirva 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/Al); ; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  112,37  0,00 
  Xarelto 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x10 mg (blis.PP/Al); na recept; ORT, UCH; ind.obm. ATC=B01AF01= () 10,00   náhrada  22,79  11,32 
  Xarelto 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  58,46  26,34 
  Xarelto 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x15 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  85,91  37,74 
  Xarelto 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x15 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  217,20  104,79 
  Xarelto 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x2,5 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, GER, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  60,13  2,31 
  Xarelto 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  58,46  26,34 
  Xarelto 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x20 mg (blis.PP/Al); na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  217,22  104,81 
  Xerdoxo 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x15 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al-kalendár.ba; na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  32,11  0,00 
  Xerdoxo 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 42x15 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al-kalendár.ba; na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 42,00   náhrada  48,16  0,00 
  Xerdoxo 15 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x15 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al-kalendár.ba; na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  112,37  0,00 
  Xerdoxo 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al-kalendár.ba; na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 28,00   náhrada  32,11  0,00 
  Xerdoxo 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x20 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al-kalendár.ba; na recept; ANG, CCH, GER, HEM, INT, KAR, NEU; ind.obm. ATC=B01AF01= () 98,00   náhrada  112,37  0,00