Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  TAKHZYRO 300 mg injekčný roztok; sol inj 1x2 ml/300 mg (liek.inj.skl.); ; ALG; ind.obm., ZP ATC=B06AC05= () 1,00   náhrada  14 898,02  0,00