Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 18 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Bixebra 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  14,76  0,00 
  Bixebra 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,45  0,00 
  Ivabradín Sandoz 5 mg; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,31 
  Ivabradín Sandoz 7,5 mg; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,26  0,00 
  Ivabradin STADA 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.Al/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,31 
  Ivabradin STADA 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.Al/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,83  0,00 
  Ivabradín Teva Slovakia 5 mg; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE-; ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,31 
  Ivabradine Anpharm 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  18,19  3,27 
  Ivabradine Anpharm 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  23,87  2,91 
  Ivabradine Mylan 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,31 
  Ivabradine Mylan 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,83  0,00 
  Ivabradine Zentiva 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,31 
  Ivabradine Zentiva 7,5 mg mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  20,22  0,00 
  Procoralan 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 112x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 56,00   náhrada  82,89  53,04 
  Procoralan 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  19,49  4,57 
  Procoralan 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  19,49  0,00 
  Raenom 5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,23  0,31 
  Raenom 7,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x7,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB17=Ivabradin (GP ANO) 42,00   náhrada  18,83  0,00