Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 27 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Aldepla 25 mg; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al); ; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  13,74  0,66 
  Aldepla 25 mg; tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/Al); ; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  43,32  4,08 
  Aldepla 50 mg; tlb flm 30x50 mg (blis.PVC/Al); ; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  15,45  1,02 
  Aldepla 50 mg; tlb flm 90x50 mg (blis.PVC/Al); ; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  43,32  0,03 
  Eleveon 25 mg; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  13,73  0,65 
  Eleveon 25 mg; tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  41,17  1,93 
  Eleveon 50 mg; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  15,45  1,02 
  Eleveon 50 mg; tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  43,32  0,03 
  EPLERAD 25 mg; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al-perfor.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  13,04  0,00 
  EPLERAD 25 mg; tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/Al-perfor.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  39,12  0,00 
  EPLERAD 50 mg; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al-perfor.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  14,43  0,00 
  Eplerenon Mylan 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x25 mg (fľ.HDPE); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  13,73  0,65 
  Eplerenon Mylan 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg (fľ.HDPE); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  15,45  1,02 
  Eplerenon Sandoz 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  13,73  0,65 
  Eplerenon Sandoz 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x25 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  43,32  4,08 
  Eplerenon Sandoz 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  16,21  1,78 
  Eplerenon Sandoz 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  43,32  0,03 
  Eplerenon STADA 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x25 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 100,00   náhrada  45,75  2,15 
  Eplerenon STADA 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  13,57  0,49 
  Eplerenon STADA 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 100,00   náhrada  48,10  0,00 
  Eplerenon STADA 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  15,42  0,99 
  Eplerenone Teva 25 mg; tbl flm 30x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  12,54  0,00 
  Eplerenone Teva 25 mg; tbl flm 90x1x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  43,32  4,08 
  Eplerenone Teva 50 mg; tbl flm 30x1x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  15,45  1,02 
  Eplerenone Teva 50 mg; tbl flm 90x1x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al perf.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 90,00   náhrada  43,32  0,03 
  INSPRA 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x25 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.perf.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  21,37  8,29 
  INSPRA 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x1x50 mg (blis.PVC/Al nepriehľ.perf.); na recept; INT, KAR; ind.obm. ATC=C03DA04=Eplerenon (GP ANO) 30,00   náhrada  22,54  8,11