Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 37 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Amlessa 4 mg/10 mg tablety; tbl 30x4 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  5,15  1,79 
  Amlessa 4 mg/10 mg tablety; tbl 90x4 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  15,67  5,59 
  Amlessa 4 mg/5 mg tablety; tbl 30x4 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  4,07  1,16 
  Amlessa 4 mg/5 mg tablety; tbl 90x4 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  11,37  2,64 
  Amlessa 8 mg/10 mg tablety; tbl 30x8 mg/10 mg (blisOPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  7,55  3,41 
  Amlessa 8 mg/10 mg tablety; tbl 90x8 mg/10 mg (blisOPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  17,48  5,06 
  Amlessa 8 mg/5 mg tablety; tbl 30x8 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  6,14  2,45 
  Amlessa 8 mg/5 mg tablety; tbl 90x8 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  17,30  6,23 
  Perindamlostad 4 mg/10 mg tablety; tbl 30x4 mg/10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  5,34  1,98 
  Perindamlostad 4 mg/10 mg tablety; tbl 90x4 mg/10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  15,15  5,07 
  Perindamlostad 4 mg/5 mg tablety; tbl 30x4 mg/5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  4,25  1,34 
  Perindamlostad 4 mg/5 mg tablety; tbl 90x4 mg/5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  11,37  2,64 
  Perindamlostad 8 mg/10 mg tablety; tbl 30x8 mg/10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  7,79  3,65 
  Perindamlostad 8 mg/10 mg tablety; tbl 90x8 mg/10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  17,19  4,77 
  Perindamlostad 8 mg/5 mg tablety; tbl 30x8 mg/5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  6,43  2,74 
  Perindamlostad 8 mg/5 mg tablety; tbl 90x8 mg/5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  17,19  6,12 
  PRESTANCE 10 mg/10 mg; tbl 1x30x10 mg/10 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  12,46  8,32 
  PRESTANCE 10 mg/10 mg; tbl 3x30x10 mg/10 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  37,99  25,57 
  PRESTANCE 10 mg/5 mg; tbl 1x30x10 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  12,09  8,40 
  PRESTANCE 10 mg/5 mg; tbl 3x30x10 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  37,74  26,67 
  PRESTANCE 5 mg/10 mg; tbl 1x30x5 mg/10 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  8,59  5,23 
  PRESTANCE 5 mg/10 mg; tbl 3x30x5 mg/10 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  33,89  23,81 
  PRESTANCE 5 mg/5 mg; tbl 1x30x5 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  8,87  5,96 
  PRESTANCE 5 mg/5 mg; tbl 3x30x5 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  32,20  23,47 
  PRESTANCE INITIO 3,5 mg/2,5 mg; tbl 1x30x3,5 mg/2,5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  8,28  6,33 
  PRESTANCE INITIO 3,5 mg/2,5 mg; tbl 3x30x3,5 mg/2,5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  22,08  16,23 
  PRESTANCE INITIO 7 mg/5 mg; tbl 1x30x7 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  10,79  6,89 
  PRESTANCE INITIO 7 mg/5 mg; tbl 3x30x7 mg/5 mg (obal PP); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  28,63  16,93 
  Priamlo 4 mg/5 mg; tbl 30x4 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  4,52  1,61 
  Priamlo 4 mg/5 mg; tbl 90x4 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  11,81  3,08 
  VIDONORM 4 mg/10 mg tablety; tbl 30x4 mg/10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  5,44  2,08 
  VIDONORM 4 mg/5 mg tablety; tbl 30x4 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  4,41  1,50 
  VIDONORM 4 mg/5 mg tablety; tbl 90x4 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  12,75  4,02 
  VIDONORM 8 mg/10 mg tablety; tbl 30x8 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  7,79  3,65 
  VIDONORM 8 mg/10 mg tablety; tbl 90x8 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  19,46  7,04 
  VIDONORM 8 mg/5 mg tablety; tbl 30x8 mg/5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  6,43  2,74 
  VIDONORM 8 mg/5 mg tablety; tbl 90x8 mg/5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  17,19  6,12