Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Levalox 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x500 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); ; URO, NEF, TRN, ORL, INF; ind.obm. ATC=J01MA12=Levofloxacin (GP ANO) 20,00   náhrada  10,47  2,61 
  Quinsair 240 mg roztok pre rozprašovač; sol neb 56(14x4)x240 mg (amp.LDPE); ; ALG, TRN; ind.obm., ZP ATC=J01MA12=Levofloxacin (GP ANO) 28,00   náhrada  2 692,99  0,00