Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  VERRIA 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x200 mg (blis.PVC/Al); ; INF, ONK, HEM, TRN; ind.obm. ATC=J02AC03=Vorikonazol (GP ANO) 7,00   náhrada  264,88  0,00 
  VFEND 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x200 mg (blis.PVC/Alu); na recept; INF, ONK, HEM, TRN; ind.obm. ATC=J02AC03=Vorikonazol (GP ANO) 7,00   náhrada  264,88  0,00 
  VFEND 200mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x200 mg (blisPVC/Al/PLC/PVDC); na recept; INF, ONK, HEM, TRN; ind.obm. ATC=J02AC03=Vorikonazol (GP ANO) 7,00   náhrada  264,88  0,00 
  Vorikonazol Sandoz 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; INF, ONK, HEM, TRN; ind.obm. ATC=J02AC03=Vorikonazol (GP ANO) 7,00   náhrada  264,88  0,00