Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 9 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Cuvitru 200 mg/ml; sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.); ; ALG, HEM, INF; ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 2,00   náhrada  97,82  0,00 
  Cuvitru 200 mg/ml; sol inj 1x20 ml (liek.inj.skl.); ; ALG, HEM, INF; ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 4,00   náhrada  191,65  0,00 
  Cuvitru 200 mg/ml; sol inj 1x5 ml (liek.inj.skl.); ; ALG, HEM, INF; ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 1,00   náhrada  50,70  0,00 
  HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie; sol inf 1x100 ml (10 % IG)+1x5 ml (rHuPH20) (liek.; ; ALG, HEM, INF; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 10,00   náhrada  523,73  0,00 
  HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie; sol inf 1x200 ml (10 % IG)+1x10 ml (rHuPH20) (liek; ; ALG, HEM, INF; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 20,00   náhrada  1 039,53  0,00 
  HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie; sol inf 1x25 ml (10 % IG)+1x1,25 ml (rHuPH20) (lie; ; ALG, HEM, INF; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 2,50   náhrada  134,44  0,00 
  HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie; sol inf 1x300 ml (10 % IG)+1x15 ml (rHuPH20) (liek; ; ALG, HEM, INF; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 30,00   náhrada  1 554,13  0,00 
  HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie; sol inf 1x50 ml (10 % IG)+1x2,5 ml (rHuPH20) (liek; ; ALG, HEM, INF; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 5,00   náhrada  264,60  0,00 
  Igamplia 160 mg/ml; sol inj 1x5 ml/800 mg (amp.skl.); na recept; ind.obm. ATC=J06BA01=Imunoglobulin normalny ?udsky (GP NIE) 0,80   náhrada  33,50  0,00