Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 10 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Pemetrexed EVER Pharma 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x100 mg/4 ml (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm. ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 0,20   náhrada  82,85  0,00 
  Pemetrexed EVER Pharma 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x1000 mg/40 ml (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 2,00   náhrada  1 065,09  237,09 
  Pemetrexed EVER Pharma 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x500 mg/20 ml (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm. ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  414,25  0,00 
  Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm. ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 0,20   náhrada  129,70  37,68 
  Pemetrexed Fresenius Kabi 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x20 ml/500 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm. ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  401,90  0,00 
  Pemetrexed Fresenius Kabi 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm. ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 0,20   náhrada  82,85  0,00 
  Pemetrexed Fresenius Kabi 500 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x500 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm. ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  505,28  45,16 
  Pemetrexed Pharmevid 500 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu; plc ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm. ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  460,12  0,00 
  Pemetrexed STADA 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x20 ml/500 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm. ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  401,90  0,00 
  Pemetrexed STADA 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm. ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 0,20   náhrada  80,38  0,00