Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  VINCRISTIN LIQUID-RICHTER 1 mg; sol inj 5x1 ml/1 mg; na recept; HEM, ONK; ATC=L01CA02=Vinkristin (GP NIE) 5,00   náhrada  48,58  0,00