Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Vectibix 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x20 ml/400 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC08=Panitumumab (GP NIE) 1,00   náhrada  1 381,31  31,27 
  Vectibix 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XC08=Panitumumab (GP NIE) 0,25   náhrada  337,51  0,00