Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 13 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Glivec 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PVDC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  344,53  142,15 
  GLIVEC 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.PVDC/Al); ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  504,43  99,67 
  Imatinib Glenmark 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  202,37  0,00 
  Imatinib Glenmark 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  404,75  0,00 
  Imatinib Sandoz 100 mg; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  193,20  0,00 
  Imatinib Sandoz 100 mg; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  193,20  0,00 
  Imatinib Sandoz 400 mg; tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  301,78  0,00 
  Imatinib STADA 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 1x60x100 mg (fľ.HDPE s PP/PE uzáver.); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  202,37  0,00 
  Imatinib STADA 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 1x30x400 mg (fľ.HDPE s PP/PE uzáver.); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  404,72  0,00 
  Imatinib Teva 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/PE/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  202,37  0,00 
  Imatinib Teva 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/PE/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  404,72  0,00 
  Meaxin 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 60,00   náhrada  202,37  0,00 
  Meaxin 400 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=L01XE01=Imatinib (GP NIE) 120,00   náhrada  404,72  0,00