Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 11 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Faslodex 250 mg injekčný roztok; sol inj 1x5 ml/250 mg (striek.inj.napl.skl.+1 bezp; na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  266,67  108,95 
  Fulvestrant Accord 250 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 2x250 mg/5 ml (striek.inj.napl.+2 ihly); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 30,12   náhrada  315,43  0,00 
  Fulvestrant EVER Pharma 250 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 1x5 ml (striek.inj.skl.napl.+1 ihla); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  157,72  0,00 
  Fulvestrant EVER Pharma 250 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 2x5 ml (striek.inj.skl.napl.+2 ihly); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 30,12   náhrada  315,43  0,00 
  Fulvestrant EVER Pharma 250 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol iru 6(3x2)x5 ml (striek.inj.skl.napl.-zväzkové; na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 90,36   náhrada  946,34  0,00 
  Fulvestrant Fresenius Kabi 250 mg; sol iru 2x5 ml/250 mg (striek.inj.napl.+2 ihly); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 30,12   náhrada  283,91  0,00 
  Fulvestrant Mylan 250 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x5 ml/250 mg (striek.inj.napl.skl. + 1 be; na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  157,72  0,00 
  Fulvestrant Sandoz 250 mg; sol iru 1x5 ml/250 mg (striek.inj.napl.+1 ihla); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  157,72  0,00 
  Fulvestrant STADA 250 mg; sol iru 1x250 mg/5 ml (striek.skl.naplnená+1x ihla; na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  157,72  0,00 
  Fulvestrant Teva 250 mg; sol iru 1x5 ml/250 mg (striek.inj.napl.+ihla); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  157,72  0,00 
  Fulvestrant Vipharm 250 mg; sol iru 1x5 ml/250 mg (striek.inj.skl.napl.+1ihla); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L02BA03=Fulvestrant (GP NIE) 15,06   náhrada  157,72  0,00