Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 9 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Benepali 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 4x1 ml/50 mg (striek.inj.napl.skl.); ; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  512,15  102,46 
  Benepali 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 4x1 ml/50 mg (pero napl.); ; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  512,15  102,46 
  Enbrel 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok pre pediatrické použitie; plv iol 4x10 mg +4x1 ml solv. (liek.inj.skl.+strie; ; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 5,71   náhrada  136,82  0,00 
  Enbrel 25 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 4x0,5 ml/25 mg (striek.inj.napl.skl.); ; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 14,29   náhrada  278,95  26,92 
  Enbrel 25 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 4x25 mg + 4x1 ml solv. (liek.inj.skl.+stri; ; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 14,29   náhrada  304,21  52,18 
  Enbrel 50 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 4x1 ml/50 mg (striek.inj.napl.skl.); ; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  603,17  193,48 
  Enbrel 50 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 4x1 ml/50 mg (striek.inj.napl.skl. v napl.; ; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  603,17  193,48 
  Erelzi 50 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 4x1 ml/50 mg (striek.inj.napl.skl.); ; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  409,67  0,00 
  Erelzi 50 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 4x1 ml/50 mg (pero napl.skl.); ; DER, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AB01=Etanercept (GP NIE) 28,57   náhrada  409,70  0,01