Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Prolia 60 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x1 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.+chránič; na recept; END,INT,KLF,ORT,REU,URK; ind.obm. ATC=M05BX04=Denosumab (GP NIE) 181,82   náhrada  177,58  3,40 
  XGEVA 120 mg injekčný roztok; sol inj 1x1,7 ml/120 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK,PLM,URK; ind.obm. ATC=M05BX04=Denosumab (GP NIE) 28,00   náhrada  277,36  36,05