Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Aimovig 140 mg injekčný roztok v naplnenom pere; sol inj 1x1 ml/140 mg (striek.inj.skl.v napl.pere); ; NEU; ind.obm.,ZP ATC=N02CD01= () 56,00   náhrada  424,69  105,77