Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 22 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Arkvimma 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  35,99  1,61 
  Arkvimma 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  52,50  0,00 
  Arkvimma 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  68,94  0,00 
  Arkvimma 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 9,33   náhrada  17,19  0,00 
  Lacosamide Accord 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  35,99  1,61 
  Lacosamide Accord 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  52,50  0,00 
  Lacosamide Accord 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  68,94  0,00 
  MIDZA 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVD/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  35,99  1,61 
  MIDZA 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x150 mg (bls.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  52,50  0,00 
  MIDZA 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  68,94  0,00 
  MIDZA 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 9,33   náhrada  17,19  0,00 
  Seizpat 100 mg; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  35,99  1,61 
  Seizpat 150 mg; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  52,50  0,00 
  Seizpat 200 mg; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  68,95  0,00 
  Trelema 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 20,00   náhrada  38,56  1,72 
  Trelema 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x150 mg (blis.PVC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 30,00   náhrada  56,25  0,00 
  Trelema 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 40,00   náhrada  73,87  0,00 
  Trelema 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x50 mg (blis.PVC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 10,00   náhrada  18,42  0,00 
  Vimpat 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  76,63  42,25 
  Vimpat 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  112,98  60,48 
  Vimpat 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  149,35  80,40 
  Vimpat 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 9,33   náhrada  44,01  26,82