Zoznam liekov��ch n��hrad
Počet liekov je 12 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  AGOMED; tbl flm 28x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-kalendár.bal.; ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 28,00   náhrada  20,12  1,92 
  Agomelatín Stada; tbl flm 28x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 28,00   náhrada  20,12  1,92 
  Agomelatín Stada; tbl flm 98x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 98,00   náhrada  70,59  6,89 
  Agomelatín Teva; tbl flm 28x25 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE; ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 28,00   náhrada  20,12  1,92 
  Agomelatín Teva; tbl flm 84x25 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE; ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 84,00   náhrada  60,51  5,91 
  Agomelatine G.L. Pharma; tbl flm 30x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 30,00   náhrada  21,43  1,93 
  Agomelatine Glenmark 25 mg; tbl flm 28x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 28,00   náhrada  20,12  1,92 
  Agomelatine Mylan 25 mg; tbl flm 28x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 28,00   náhrada  15,09  0,00 
  Lamegom 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 28,00   náhrada  20,12  1,92 
  Lamegom 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 98,00   náhrada  70,59  6,89 
  Valdoxan 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x25 mg (blis.Al/PVC); na recept; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 28,00   náhrada  23,27  5,07 
  Valdoxan 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84x25 mg (blis.Al/PVC); na recept; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 84,00   náhrada  63,86  9,26