Počet liekov na J je 19 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Janumet 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 196(2x98)x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 98,00   náhrada  123,09  0,00 
  Janumet 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  35,17  0,00 
  Janumet 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 196(2x98)x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/A; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 98,00   náhrada  141,20  0,18 
  Janumet 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  41,21  0,92 
  Januvia 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  33,55  0,00 
  Januvia 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x100 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  117,43  0,00 
  Januvia 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 14,00   náhrada  23,70  4,27 
  Jardiance 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x10 mg (blis.PVC/Al - perf.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BK03= () 28,00   náhrada  42,28  0,00 
  Jardiance 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x1x10 mg (blis.PVC/Al - perf.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BK03= () 90,00   náhrada  135,81  0,00 
  Jardiance 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x25 mg (blis.PVC/Al - perf.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BK03= () 28,00   náhrada  42,36  0,00 
  Jardiance 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x1x25 mg (blis.PVC/Al - perf.); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BK03= () 90,00   náhrada  136,16  0,00 
  Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x10 ml/250 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. ; na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01CA05= () 0,78   náhrada  1 150,10  341,92 
  Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x2 ml/50 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. zá; na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01CA05= () 0,16   náhrada  233,36  71,93 
  Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 180(2x90x1)x2,5 mg/1000 mg (blis.Al/PVC/PC; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 90,00   náhrada  125,37  0,00 
  Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x2,5 mg/1000 mg (blis.Al/PVC/PCTFE/PVC; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 30,00   náhrada  43,11  1,32 
  Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 180(2x90x1)x2,5 mg/850 mg (blis.Al/PVC/PCT; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 90,00   náhrada  125,37  0,00 
  Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x2,5 mg/850 mg (blis.Al/PVC/PCTFE/PVC-; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 30,00   náhrada  43,08  1,29 
  Jext 150 mikrogramov; sol ira 1x0,15 ml/150 µg (pero inj.napl.); na recept; ALG, DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 1,00   náhrada  43,43  8,30 
  Jext 300 mikrogramov; sol ira 1x0,30 ml/300 µg (pero inj.napl.); na recept; ALG, DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 1,00   náhrada  41,93  9,73