Počet liekov na P je 307 (t.j. 4 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Paclimedac 6 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 100,00   náhrada  44,67  20,97 
  Paclimedac 6 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 30,00   náhrada  13,40  6,29 
  Paclitaxel ,,Ebewe" 6 mg/ ml; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 100,00   náhrada  31,99  8,29 
  Paclitaxel ,,Ebewe" 6 mg/ ml; con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 30,00   náhrada  8,92  1,81 
  Paclitaxel ,,Ebewe" 6 mg/ ml; con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 300,00   náhrada  76,11  5,01 
  Paclitaxel Accord 6 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 100,00   náhrada  23,63  0,00 
  Paclitaxel Accord 6 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 30,00   náhrada  8,35  1,24 
  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 100,00   náhrada  23,63  0,00 
  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml; con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 30,00   náhrada  9,90  2,79 
  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml; con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 300,00   náhrada  71,10  0,00 
  Paclitaxel Mylan 6 mg/ml; con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 100,00   náhrada  23,70  0,00 
  Paclitaxel Mylan 6 mg/ml; con inf 1x5 ml/30 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ATC=L01CD01=Paklitaxel (GP NIE) 30,00   náhrada  9,59  2,48 
  PALEXIA 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x(1x50 mg) (blis.PVC/PVDC/Al-perf.); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 6,25   náhrada  32,27  3,26 
  PALEXIA retard 100 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al/papier/PET); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 30,00   náhrada  77,75  5,69 
  PALEXIA retard 150 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al/papier/PET); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 30,00   náhrada  112,51  12,64 
  PALEXIA retard 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al/papier/PET); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 30,00   náhrada  138,98  0,14 
  PALEXIA retard 250 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al/papier/PET); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 30,00   náhrada  164,46  0,00 
  PALEXIA retard 50 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al/papier/PET); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AX06= () 30,00   náhrada  41,48  4,67 
  Palladone-SR capsules 16 mg; cps pld 60x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al)); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA03=Hydromorfon (GP NIE) 48,00   náhrada  154,74  0,00 
  Palladone-SR capsules 2 mg; cps pld 60x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA03=Hydromorfon (GP NIE) 6,00   náhrada  29,81  2,90 
  Palladone-SR capsules 4 mg; cps pld 60x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA03=Hydromorfon (GP NIE) 12,00   náhrada  44,85  0,00 
  Palladone-SR capsules 8 mg; cps pld 60x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; AGG, GER, NEU, ONK, ORT, PLM, REU; ind.obm. ATC=N02AA03=Hydromorfon (GP NIE) 24,00   náhrada  91,16  0,00 
  Palonosetron Accord 250 mikrogramov injekčný roztok; sol inj 1x5 ml/250 µg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=A04AA05=Palonosetron (GP NIE) 5,00   náhrada  38,50  0,00 
  Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrogramov injekčný roztok; sol inj 1x5 ml/250 µg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm. ATC=A04AA05=Palonosetron (GP NIE) 5,00   náhrada  45,15  6,65 
  PAMBA; sol inj 5x5 ml/50 mg (amp.skl.); na recept; ATC=B02AA03=Kyselina aminometylbenzoova (GP ANO) 1,00   náhrada  6,63  0,00 
  PAMBA; tbl 10x250 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=B02AA03=Kyselina aminometylbenzoova (GP ANO) 10,00   náhrada  6,20  1,06 
  Pamifos; con inf 1x10 ml/30 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, URK; ind.obm. ATC=M05BA03=Kyselina pamidronova (GP NIE) 0,50   náhrada  43,34  0,00 
  Pamifos; con inf 1x20 ml/60 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, URK; ind.obm. ATC=M05BA03=Kyselina pamidronova (GP NIE) 1,00   náhrada  86,64  0,00 
  Pamifos; con inf 1x30 ml/90 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, URK; ind.obm. ATC=M05BA03=Kyselina pamidronova (GP NIE) 1,50   náhrada  129,98  0,00 
  PAMITOR 15 mg/ml; con inf 1x6 ml/90 mg (PE); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, URK; ind.obm. ATC=M05BA03=Kyselina pamidronova (GP NIE) 1,50   náhrada  102,13  0,00 
  PAMYCON na pripravu kvapiek; plv gtt 1x1 (fľ.skl.hnedá); na recept; ATC=D06AX=Ostatne antibiotika na vonkajsie pouzitie (GP NIE) 1,00   náhrada  3,54  1,82 
  Pangrol 20 000; tbl ent 50x20 000 (blis.Al/Al); voľnopredajný; GER, GIT, INT, KLF, PED, PLM, TRN; ind.obm. ATC=A09AA02=Multienzymy (lipaza, proteaza) (GP NIE) 200,00   náhrada  10,31  3,31 
  Pantomyl 20 mg; tbl ent 28x20 mg (blis.Al/Al bez vrstvy vysušovadl; voľnopredajný; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 14,00   náhrada  2,18  1,52 
  Pantomyl 20 mg; tbl ent 98x20 mg (blis.Al/Al bez vrstvy vysušovadl; voľnopredajný; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 49,00   náhrada  6,31  4,01 
  Pantomyl 40 mg; tbl ent 30x40 mg (blis.Al/Al bez vrstvy vysušovadl; voľnopredajný; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 30,00   náhrada  3,99  2,58 
  Pantomyl 40 mg; tbl ent 98x40 mg (blis.Al/Al bez vrstvy vysušovadl; voľnopredajný; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 98,00   náhrada  9,26  4,65 
  Pantoprazol Sandoz 20 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 28x20 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 14,00   náhrada  2,13  1,47 
  Pantoprazol Sandoz 40 mg gastrorezistentné tablety; tbl ent 28x40 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC); na recept; ATC=A02BC02=Pantoprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  3,17  1,85 
  PANZYNORM FORTE-N; tbl flm 1x100 (fľ.skl.hnedá); voľnopredajný; GER, GIT, INT, KLF, PED, PLM, TRN; ind.obm. ATC=A09AA02=Multienzymy (lipaza, proteaza) (GP NIE) 400,00   náhrada  18,09  4,09 
  PANZYNORM FORTE-N; tbl flm 1x30 (fľ.skl.hnedá); voľnopredajný; GER, GIT, INT, KLF, PED, PLM, TRN; ind.obm. ATC=A09AA02=Multienzymy (lipaza, proteaza) (GP NIE) 120,00   náhrada  6,02  1,82 
  Panzytrat 25 000; cps 50 (fľ.skl.hnedá); na recept; GER, GIT, INT, KLF, PED, PLM, TRN; ind.obm. ATC=A09AA02=Multienzymy (lipaza, proteaza) (GP NIE) 250,00   náhrada  15,60  6,85 
  PARETIN 20 mg; tbl flm 28x20 mg; na recept; ATC=N06AB05=Paroxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  3,54  2,59 
  Parlodel; tbl 30x2,5 mg; na recept; END, GYN, ENP; ATC=G02CB01=Bromkriptin (GP ANO) 15,00   náhrada  4,73  0,00 
  Parnido 3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x3mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 15,00   náhrada  56,49  2,13 
  Parnido 3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x3mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 30,00   náhrada  112,98  4,26 
  Parnido 6 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x6mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 30,00   náhrada  58,80  0,93 
  Parnido 6 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x6mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 60,00   náhrada  117,60  1,86 
  Parnido 9 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x9mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 45,00   náhrada  63,45  0,72 
  Parnido 9 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x9mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 90,00   náhrada  126,91  1,45 
  Paroxetin G.L. Pharma 20 mg; tbl flm 30x20 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=N06AB05=Paroxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  3,70  2,68 
  PASTA S RYBÍM OLEJOM; pst der 1x100 g (tuba Al); voľnopredajný; ATC=D11A=Ine dermatologika (GP NIE) 100,00   náhrada  1,89  0,59 
  Pasta s rybím olejom VULM; pst der 1x100 g (tuba lamin.); voľnopredajný; ATC=D11A=Ine dermatologika (GP NIE) 100,00   náhrada  2,04  0,74 
  Pegasys 180 mikrogramov injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl.+inj.ihla); voľnopredajný; GIT, HEP, INF; ind.obm., ZP ATC=L03AB11=Peginterferon alfa-2a (GP NIE) 6,92   náhrada  160,87  0,00 
  Pemetrexed Accord 100 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.); voľnopredajný; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 0,20   náhrada  96,91  0,00 
  Pemetrexed Accord 500 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x500 mg (liek.inj.skl.); voľnopredajný; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  600,49  0,00 
  Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc1x100 mg (liek.inj.skl.); voľnopredajný; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 0,20   náhrada  143,51  46,60 
  Pemetrexed Fresenius Kabi 500 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc1x500 mg (liek.inj.skl.); voľnopredajný; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  600,49  0,00 
  Pemetrexed Generics 100 mg; plc ifo 1x100 mg (liek.inj.skl.); voľnopredajný; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 0,20   náhrada  96,91  0,00 
  Pemetrexed Generics 500 mg; plc ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.); voľnopredajný; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  600,49  0,00 
  Pemetrexed Pharmevid 500 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu; plc ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.); voľnopredajný; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  631,90  31,41 
  Pemetrexed Sandoz 100 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.); voľnopredajný; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 0,20   náhrada  96,91  0,00 
  Pemetrexed Sandoz 500 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x500 mg (liek.inj.skl.); voľnopredajný; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BA04=Pemetrexed (GP NIE) 1,00   náhrada  600,49  0,00 
  Penbene; tbl flm 30x1 MU (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=J01CE02=Fenoxymetylpenicilin (GP ANO) 9,87   náhrada  3,78  1,35 
  Penbene 1,5 mil. IU; tbl flm 30x1,5 MU (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=J01CE02=Fenoxymetylpenicilin (GP ANO) 14,81   náhrada  5,27  1,63 
  PENBENE 400000 IU/5 ml; gra sir 1x37,61 g (fľ.skl.tmavá); na recept; ATC=J01CE02=Fenoxymetylpenicilin (GP ANO) 1,88   náhrada  2,99  1,44 
  PENESTER; tbl flm 90x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al priehľ.); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CB01=Finasterid (GP ANO) 90,00   náhrada  22,05  0,90 
  PENTASA; sup 28x1 g (blis.Al/Al); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 18,67   náhrada  38,24  1,13 
  PENTASA 1 G; sus rec 7x100 ml/1 g (fľ.PE); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 4,67   náhrada  19,73  0,00 
  Pentasa Sachet 2 g; gra plg 60x2 g (vre.Al); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ind.obm. ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 80,00   náhrada  83,57  3,57 
  Pentasa Sachet 4 g; gra plg 1x30x4 g (vre.Al); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ind.obm. ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 80,00   náhrada  83,57  3,65 
  Pentasa Slow release tablets 1 g; tbl plg 60x1 g (blis.Al/Al); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ind.obm. ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 40,00   náhrada  41,93  1,93 
  Pentasa Slow release tablets 500 mg ; tbl plg 100x500 mg (blis.Al/Al); na recept; GER, GIT, INT, KLF; ind.obm. ATC=A07EC02=Mesalazin (GP ANO) 33,33   náhrada  33,48  0,15 
  PERAMCARD 4 mg/5 mg; tbl 30x4 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  3,91  0,61 
  PERAMCARD 4 mg/10 mg; tbl 30x4 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  4,80  1,41 
  PERAMCARD 8 mg/10 mg; tbl 30x8 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  6,70  2,56 
  PERAMCARD 8 mg/5 mg; tbl 30x8 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  5,33  1,28 
  Pergoveris 150 IU/75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok; plv iol 1x11 µg r-hFSH/3 µg r-hLH + 1x1 ml solv. (; na recept; GYN, RPM; ind.obm. ATC=G03GA05=Follitropin alfa (GP NIE) 1,00   náhrada  83,60  27,33 
  Perindamlostad 4 mg/10 mg tablety; tbl 30x4 mg/10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  5,56  2,17 
  Perindamlostad 4 mg/10 mg tablety; tbl 90x4 mg/10 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  15,15  4,98 
  Perindamlostad 4 mg/5 mg tablety; tbl 30x4 mg/5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  4,52  1,22 
  Perindamlostad 4 mg/5 mg tablety; tbl 90x4 mg/5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  11,81  1,91 
  Perindamlostad 8 mg/10 mg tablety; tbl 30x8 mg/10 g (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  7,79  3,65 
  Perindamlostad 8 mg/10 mg tablety; tbl 90x8 mg/10 g (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  17,19  4,77 
  Perindamlostad 8 mg/5 mg tablety; tbl 30x8 mg/5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  6,43  2,38 
  Perindamlostad 8 mg/5 mg tablety; tbl 90x8 mg/5 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  17,19  5,04 
  PERINDASAN 2 mg/0,625 mg tablety; tbl 30x2 mg/0,625 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  3,01  0,88 
  PERINDASAN 4 mg/1,25 mg tablety; tbl 30x4 mg/1,25 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  5,33  1,10 
  PERINDASAN 4 mg/1,25 mg tablety; tbl 90x4 mg/1,25 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 90,00   náhrada  16,47  3,78 
  Perindocombi 2 mg/0,625 mg; tbl 30x2 mg/0,625 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  2,80  0,67 
  Perindocombi 2 mg/0,625 mg; tbl 90x2 mg/0,625 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 90,00   náhrada  8,36  1,97 
  Perindocombi 4 mg/1,25 mg; tbl 30x4 mg/1,25 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 30,00   náhrada  5,33  1,10 
  Perindocombi 4 mg/1,25 mg; tbl 90x4 mg/1,25 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BA04=Perindopril a diuretika (GP NIE) 90,00   náhrada  16,47  3,78 
  Perindopril Mylan 4 mg; tbl 30x4 mg (blis.Al/OPA/PVC/Al); na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,44  0,00 
  Perindopril Mylan 4 mg; tbl 90x4 mg (blis.Al/OPA/PVC/Al); na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 90,00   náhrada  7,38  0,00 
  Perindopril Mylan 8 mg; tbl 30x8 mg (blis.Al/OPA/PVC/Al); na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 60,00   náhrada  3,20  0,00 
  Perindopril ratiopharm 8 mg; tbl 30x8 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 60,00   náhrada  4,43  1,19 
  Perindopril ratiopharm 8 mg; tbl 90x8 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 180,00   náhrada  12,21  2,49 
  Perindopril Xantis 4 mg; tbl 30x4 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 30,00   náhrada  2,75  0,29 
  Perindopril Xantis 4 mg; tbl 90x4 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 90,00   náhrada  7,71  0,33 
  Perindopril Xantis 8 mg; tbl 30x8 mg (blis.Al/Al); na recept; ATC=C09AA04=Perindopril arginin (GP ANO) 60,00   náhrada  4,40  1,16 
Strana č.
< späť tam >