Počet liekov na V je 122 (t.j. 2 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  V PNC 1000; tbl flm 30x1000 mg (blister); na recept; ATC=J01CE02=Fenoxymetylpenicilin (GP ANO) 15,00   náhrada  4,92  1,23 
  V PNC 500; tbl flm 30x500 mg (blister); na recept; ATC=J01CE02=Fenoxymetylpenicilin (GP ANO) 7,50   náhrada  2,80  0,95 
  V PNC 750; tbl flm 20x750 mg (blister); na recept; ATC=J01CE02=Fenoxymetylpenicilin (GP ANO) 7,50   náhrada  2,73  0,88 
  V PNC 750; tbl flm 30x750 mg (blister); na recept; ATC=J01CE02=Fenoxymetylpenicilin (GP ANO) 11,25   náhrada  4,14  1,37 
  V-PENICILIN 0,8 MEGA BIOTIKA; tbl 30x800 KU (blis.PVC/Al); na recept; ATC=J01CE02=Fenoxymetylpenicilin (GP ANO) 7,85   náhrada  3,56  1,63 
  V-PENICILIN 1,2 MEGA BIOTIKA; tbl 30x1,2 MU (blis.PVC/Al); na recept; ATC=J01CE02=Fenoxymetylpenicilin (GP ANO) 11,76   náhrada  4,74  1,85 
  VACDITE; sus inj 1x0,5 ml (amp.skl.); na recept; ind.obm. ATC=J07AM51=Tetanicky toxoid, kombinacie s difterickym toxoidom (GP NIE) 1,00   náhrada  9,96  0,00 
  Valdamin 450 mg; tbl flm 60x450 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, HEP, INF, KAR, NEF, ONK; ATC=J05AB14=Valgancyklovir (GP NIE) 30,00   náhrada  790,66  0,00 
  Valdoxan 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x25 mg (blis.Al/PVC); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 28,00   náhrada  36,74  3,34 
  Valpro-ratiopharm Chrono 500 mg; tbl plg 100x500 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AG01=Kyselina valproova (GP NIE) 33,33   náhrada  13,00  0,00 
  Valproát chrono Sandoz 500 mg tablety predľženým uvoľňovaním; tbl plg 100x500 mg (blis.Al/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AG01=Kyselina valproova (GP NIE) 33,33   náhrada  16,67  3,67 
  VALSACOR 160 mg; tbl flm 28x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA03=Valsartan (GP ANO) 56,00   náhrada  5,59  1,45 
  Valsacor 160 mg; tbl flm 98x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA03=Valsartan (GP ANO) 196,00   náhrada  16,34  1,84 
  Valsacor 320 mg; tbl flm 28x320 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA03=Valsartan (GP ANO) 112,00   náhrada  11,02  3,40 
  Valsacor 320 mg; tbl flm 98x320mg (blis.PVC/PE/PVDC// Al); na recept; ATC=C09CA03=Valsartan (GP ANO) 392,00   náhrada  26,60  0,00 
  VALSACOR 80 mg; tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA03=Valsartan (GP ANO) 28,00   náhrada  4,32  2,25 
  Valsartan Actavis 160 mg; tbl flm 28x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA03=Valsartan (GP ANO) 56,00   náhrada  4,70  0,56 
  Valsartan Actavis 160 mg; tbl flm 98x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA03=Valsartan (GP ANO) 196,00   náhrada  16,45  1,95 
  Valsartan Actavis 80 mg; tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA03=Valsartan (GP ANO) 28,00   náhrada  2,62  0,55 
  Valsartan HCT Actavis 160/12,5 mg; tbl flm 28x160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09DA03=Valsartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  6,40  0,27 
  Valsartan HCT Actavis 160/12,5 mg; tbl flm 98x160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09DA03=Valsartan a diuretika (GP NIE) 98,00   náhrada  22,39  0,93 
  Valsartan HCT Actavis 160/25 mg; tbl flm 28x160 mg/25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09DA03=Valsartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  6,37  0,00 
  Valtrex 500 mg; tbl flm 10x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J05AB11=Valacyklovir (GP ANO) 1,67   náhrada  10,89  2,37 
  Valtrex 500 mg; tbl flm 42x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J05AB11=Valacyklovir (GP ANO) 7,00   náhrada  39,74  3,98 
  Valzap 160 mg; tbl flm 28x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA03=Valsartan (GP ANO) 56,00   náhrada  5,44  1,30 
  Valzap 160 mg; tbl flm 84x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA03=Valsartan (GP ANO) 168,00   náhrada  14,01  1,58 
  Valzap 80 mg; tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09CA03=Valsartan (GP ANO) 28,00   náhrada  4,22  2,15 
  Valzap HCT 160 mg/12,5 mg; tbl flm 28x160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09DA03=Valsartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  6,40  0,27 
  Valzap HCT 160 mg/12,5 mg; tbl flm 84x160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09DA03=Valsartan a diuretika (GP NIE) 84,00   náhrada  19,17  0,77 
  Valzap HCT 160 mg/25 mg; tbl flm 28x160 mg/25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; ATC=C09DA03=Valsartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  6,48  0,10 
  Vancomycin Mylan 1g; plv ifo 1x1 g (liek.inj.skl.); na recept; TRN, ALG; ind.obm. ATC=J01XA01=Vankomycin (GP NIE) 0,50   náhrada  12,14  0,00 
  Vancomycin Mylan 500 mg; plv ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.); na recept; TRN, ALG; ind.obm. ATC=J01XA01=Vankomycin (GP NIE) 0,25   náhrada  5,54  0,00 
  VAQTA 25 U; sus inj 1x0,5 ml/25 U (striek.inj.napl.); na recept; ind.obm. ATC=J07BC02=Vakciny proti hepatitide A, inaktivovany celobunkovy virus (GP NIE) 1,00   náhrada  20,91  0,00 
  VAQTA 50 U; sus inj 1x1 ml/50 U (striek.inj.napl.); na recept; ind.obm. ATC=J07BC02=Vakciny proti hepatitide A, inaktivovany celobunkovy virus (GP NIE) 1,00   náhrada  26,46  0,00 
  Vargatef 150 mg mäkké kapsuly; cps mol 60x150 mg (blis.Al/Al); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XE31= () 30,00   náhrada  2 369,77  0,00 
  Vascotazin 35 mg; tbl mod 60x35 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; GER, INT, KAR, KLF; ind.obm. ATC=C01EB15=Trimetazidin (GP ANO) 52,50   náhrada  6,05  0,75 
  Vasilip 20; tbl flm 28x20 mg; na recept; ATC=C10AA01=Simvastatin (GP ANO) 37,33   náhrada  3,88  3,02 
  VASILIP 10; tbl flm 28x10 mg; na recept; ATC=C10AA01=Simvastatin (GP ANO) 18,67   náhrada  1,97  1,54 
  Vasocardin 100; tbl 50(5x10)x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 33,34   náhrada  4,04  0,00 
  Vasocardin 50; tbl 50(5x10)x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 16,66   náhrada  2,02  0,00 
  Vasocardin SR 200; tbl plg 30x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C07AB02=Metoprolol (GP ANO) 40,00   náhrada  5,34  1,22 
  Vaxigrip; sus inj 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlou); na recept; ind.obm. ATC=J07BB02=Vakcina proti chripke (GP NIE) 10,00   náhrada  57,19  0,00 
  Vectibix 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x20 ml/400 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XC08=Panitumumab (GP NIE) 1,00   náhrada  1 627,78  52,44 
  Vectibix 20 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XC08=Panitumumab (GP NIE) 0,25   náhrada  393,84  0,00 
  Velaxin 50 mg tablety; tbl 60x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N06AX16=Venlafaxin (GP ANO) 30,00   náhrada  13,43  5,69 
  VELBIENNE 2 mg/1 mg filmom obalené tablety; tbl flm 3x28 (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; END, GYN; ATC=G03FA15= () 84,00   náhrada  23,65  0,30 
  VELCADE 3,5 mg prášok na injekčný roztok; plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01XX32=Bortezomib (GP NIE) 5,25   náhrada  1 036,21  533,72 
  Venofer; sol inj 5x5 ml/100 mg (liek.skl.inj.); na recept; ATC=B03AC02=Sacharozovy komplex s trojmocnym zelezom (GP NIE) 5,00   náhrada  62,79  0,00 
  Ventavis 10 mikrogramov/ml roztok na rozprašovanie; sol neb 30x2 ml/20 µg (amp.skl.); na recept; KAR; ind.obm., ZP ATC=B01AC11=Iloprost (GP NIE) 20,00   náhrada  737,41  0,00 
  VENTER; tbl 50x1 g (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ATC=A02BX02=Sukralfat (GP ANO) 12,51   náhrada  4,14  2,56 
  Ventilastin Novolizer; plv inh 1x200 dávok (min.2,308 g) (náplň PS/PP + 1; na recept; ATC=R03AC02=Salbutamol (GP NIE) 25,00   náhrada  6,37  3,17 
  Ventilastin Novolizer; plv inh 1x200 dávok (min.2,308 g) (náplň PS/PP) ná; na recept; ATC=R03AC02=Salbutamol (GP NIE) 25,00   náhrada  4,73  1,53 
  VENTOLIN; sir 1x150 ml (fľ.skl.jantár.); na recept; ALG, GER, INT, KLF, PED, TRN, URM; ATC=R03CC02=Salbutamol (GP ANO) 5,00   náhrada  1,34  0,06 
  Ventolin; sol neb 1x20 ml/100 mg (liek.skl.); na recept; ATC=R03AC02=Salbutamol (GP NIE) 12,00   náhrada  3,70  0,00 
  Ventolin Inhaler N; sus inh 1x200 dávok (obal Al tlak.); na recept; ATC=R03AC02=Salbutamol (GP NIE) 25,00   náhrada  2,44  0,00 
  VERAL 100 RETARD; tbl plg 30(3x10)x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 30,00   náhrada  4,95  2,85 
  VERAL 50 mg ; tbl ent 20x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 10,00   náhrada  1,70  1,00 
  VERAL 50 mg ; tbl ent 50x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 25,00   náhrada  4,35  2,60 
  VERAL 75 RETARD; tbl plg 20(2x10)x75 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=M01AB05=Diklofenak (GP ANO) 15,00   náhrada  2,67  1,62 
  Veregen 100 mg/g masť; ung 1x15 g (24-56:1) (tuba Al); na recept; DER, GYN, URO; ind.obm. ATC=D06BB12= () 20,00   náhrada  46,90  0,00 
  VERMOX; tbl 6x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=P02CA01=Mebendazol (GP ANO) 3,00   náhrada  1,13  0,27 
  VEROGALID ER 240 mg; tbl plg 30x240 mg (liek.PE); na recept; ATC=C08DA01=Verapamil (GP ANO) 30,00   náhrada  5,47  0,44 
  VEROSPIRON; tbl 100x25 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C03DA01=Spironolakton (GP ANO) 33,33   náhrada  7,26  2,96 
  VERRIA 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; INF, ONK, HEM, TRN; ind.obm., ZP ATC=J02AC03=Vorikonazol (GP ANO) 7,00   náhrada  368,41  0,00 
  Versatis 5% liečivá náplasť; emp med 6x(5x700 mg) (vre.papier/PE/Al/kopol.etylé; na recept; AGG, NEU; ind.obm. ATC=N01BB02=Lidokain (GP NIE) 30,00   náhrada  93,13  34,87 
  VESICARE 10 mg; tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD08=Solifenacin (GP ANO) 200,00   náhrada  91,19  31,19 
  Vesomni 6 mg/0,4 mg tablety s riadeným uvoľňovaním; tbl mod 100x6 mg/0,4 mg (blis.Al/Al); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CA53= () 100,00   náhrada  114,35  79,35 
  Vesomni 6 mg/0,4 mg tablety s riadeným uvoľňovaním; tbl mod 30x6 mg/0,4 mg (blis.Al/Al); na recept; URO; ind.obm. ATC=G04CA53= () 30,00   náhrada  36,71  26,21 
  VESSEL DUE F kapsuly; cps 50x250 LSU (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, GER, HEM, CHI, INT, KAR, NEU, OPH, CCH, KLF; ind.obm. ATC=B01AB11=Sulodexid (GP NIE) 25,00   náhrada  23,30  5,40 
  VESSEL DUE F kapsuly; cps 60x250 LSU (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ANG, GER, HEM, CHI, INT, KAR, NEU, OPH, CCH, KLF; ind.obm. ATC=B01AB11=Sulodexid (GP NIE) 30,00   náhrada  27,23  5,75 
  VFEND 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x200 mg (blis.PVC/Alu); na recept; INF, ONK, HEM, TRN; ind.obm., ZP ATC=J02AC03=Vorikonazol (GP ANO) 7,00   náhrada  368,41  0,00 
  VFEND 40 mg/ml prášok na perorálnu suspenziu; plu por 1x45 g (40 mg/ml) (fľ.HDPE); na recept; INF, ONK, HEM, TRN; ind.obm., ZP ATC=J02AC03=Vorikonazol (GP ANO) 7,00   náhrada  461,44  0,00 
  Vidaza 25 mg/ml prášok na injekčnú suspenziu; plv inu 1x100 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm., ZP ATC=L01BC07=Azacitidin (GP NIE) 2,96   náhrada  368,45  0,00 
  Vidonorm 4 mg/10 mg tablety; tbl 30x4 mg/10 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  5,72  2,33 
  Vidonorm 4 mg/5 mg tablety; tbl 30x4 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  4,65  1,35 
  Vidonorm 4 mg/5 mg tablety; tbl 90x4 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  12,75  2,85 
  Vidonorm 8 mg/10 mg tablety; tbl 30x8 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  7,79  3,65 
  Vidonorm 8 mg/10 mg tablety; tbl 90x8 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  19,46  7,04 
  Vidonorm 8 mg/5 mg tablety; tbl 30x8 mg/5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 30,00   náhrada  6,43  2,38 
  Vidonorm 8 mg/5 mg tablety; tbl 90x8 mg/5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ATC=C09BB04= () 90,00   náhrada  17,19  5,04 
  Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56(4x14)x12,5 mg/75 mg/50 mg (blis.PVC/PE/; na recept; HEP, INF; ind.obm., ZP ATC=J05AX67= () 28,00   náhrada  10 794,13  0,00 
  Vigamox; int opo 1x5 ml/25 mg (fľ. PE s dávkovačom); na recept; OPH; ATC=S01AX22=Moxifloxacin (GP NIE) 5,00   náhrada  6,94  1,39 
  Vigantol; gtt por 1x10 ml/5 mg (fľ.skl.hnedá); na recept; ATC=A11CC05=Cholekalciferol (GP NIE) 10,00   náhrada  1,57  0,00 
  Vimpat 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  76,63  38,23 
  Vimpat 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  112,98  56,22 
  Vimpat 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  149,35  72,89 
  Vimpat 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 9,33   náhrada  44,01  22,41 
  VINCRISTIN LIQUID-RICHTER 1 mg; sol inj 5x1 ml/1 mg; na recept; HEM, ONK; ATC=L01CA02=Vinkristin (GP NIE) 5,00   náhrada  48,58  1,32 
  Vinorelbin "Ebewe" 10 mg/ ml infúzny koncentrát; con inf 1x1 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 10,00   náhrada  11,10  1,76 
  Vinorelbin "Ebewe" 10 mg/ ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/50 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 50,00   náhrada  54,85  8,15 
  Vipdomet 12,5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x12,5 mg/1000 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD13= () 28,00   náhrada  34,63  0,00 
  Vipdomet 12,5 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x12,5 mg/850 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD13= () 28,00   náhrada  34,58  0,00 
  Vipidia 12,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x12,5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH04= () 14,00   náhrada  18,68  0,84 
  Vipidia 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x25 mg (blis.PCTFE/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH04= () 28,00   náhrada  33,88  0,62 
  Viread 245 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x245 mg (fľa.HDPE); na recept; GIT, HEP, INF; ind.obm., ZP ATC=J05AF07=Tenofovir (GP ANO) 30,00   náhrada  156,69  0,00 
  VIREGYT-K; cps 50x100 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=N04BB01=Amantadin (GP NIE) 25,00   náhrada  4,56  0,00 
  Visanne; tbl 28x2 mg (blis.PVDC/PVC/Al); na recept; END, GYN; ind.obm. ATC=G03D=Dienogest (GP NIE) 28,00   náhrada  39,51  1,43 
  Visanne; tbl 84x2 mg (blis.PVDC/PVC/Al); na recept; END, GYN; ind.obm. ATC=G03D=Dienogest (GP NIE) 84,00   náhrada  129,03  14,79 
  Visera 10 mg/ml; con inf 1x1 ml/10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ATC=L01CA04=Vinorelbin (GP NIE) 10,00   náhrada  9,34  0,00 
  VISIPAQUE 270 mg I/1 ml; sol inj 10x100 ml (fľ.PP); na recept; ATC=V08AB09=IodixGP ANOl (GP NIE) 1 000,00   náhrada  326,25  0,00 
Strana č.
< späť tam >